Příjemnou noc, dnes je pátek 18.10.2019
svátek slaví Lukáš,
zítra Michaela
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...
facebooktwitteryoutubeinstagram

Starosta této obce na jižní výspě prostějovského okresu má úctyhodné rodinné zázemí. Čtyřiašedesátiletý Ing. Ladislav Černý je ženatý již 42 roků, s manželkou Janou má dvě děti a čtyři vnoučata. I když žil a pracoval v Prostějově 27 let, vždy se považoval za člověka z vesnice, neboť jeho rodnou obcí je Dobrochov. V Ondraticích zapustil kořeny v roce 1982, od roku 2002 zde trvale žije. Za ta léta se s obyvateli obce dostatečně poznal a sžil. Bylo o něm známé, že pracoval jako technik v Agrostroji Prostějov, a.s. a zde v počátku osmdesátých let krátce i v odborech, což ho přiblížilo k lidem a k řešení jejich problémů. Proto jej před komunálními volbami v roce 2010 jako OSVČ oslovili někteří členové dosavadního zastupitelstva obce a on přijal nabídku lídra Sdružení NK. Tak začalo jeho angažmá v komunální politice.

* Kolikáté období jste ve funkci starosty a co považujete za největší úspěch za tuto dobu?
Ve funkci starosty dnes působím druhé funkční období. Pro každý hospodářský rok jsme v zastupitelstvu přijali PROGRAMOVÉ ÚKOLY (cca 25-30 ), z nichž byla vždy asi polovina stěžejních, a to jak pro obec, tak pro OÚ. Zbytek schválených úkolů nebyl limitující, ale dařilo se je úspěšně průběžně plnit. Investiční akce jako rekonstrukce sportovního areálu v r. 2011, protipovodňová opatření, srážkoměr, bezdrátový místní informační systém varování obyvatelstva včetně povodňového plánu a dále Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na katastrálním území obce Ondratice, byly úspěšně zajištěny s využitím dotace z Evropských fondů a Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí a za spolupráce s MAS (v případě hřiště), nebo v rámci mikroregionu Předina (turistické odpočívadlo, automobil. kontejner na bioodpad). Ostatní investiční akce jsme zajišťovali z vlastních rozpočtových zdrojů a vlastními silami. Žádný úvěr jsme zatím nepořizovali s vědomím toho, co nás může potkat při realizaci prioritního úkolu - tj. výstavba Splaškové kanalizace a čističky odpadních vod ve svazku obcí Brodek u Prostějova – Ondratice.
Dosažení akceptace žádosti, získání Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace, zajištění výběrových řízení na administraci a technický dozor stavby, poskytovatele úvěru – banku, zpracování tendrové dokumentace, výběr dodavatele stavby a zahájení stavby v říjnu roku 2013 je největším úspěchem prvního funkčního období a mého působení v předsednictvu svazku.
Dalším důležitým krokem bylo vyrovnání se s problematikou třídění bioodpadu v obci, kde jsme přijali vlastní koncepci skladování, likvidace a využívání recyklované (rozložené) hmoty jako hnojiva. Kvůli vysokým nákladům a pro nás neefektivnímu zapojení do likvidace BRKO jsme se rozešli s RESPONEM a.s. Vyškov. Zvolenou koncepci v současnosti naplňujeme opět s MAS Na cestě k prosperitě, když jsme pořídili drtič bioodpadu a pro spoluobčany připravujeme do domácností kompostéry.
Těmito a dalšími splněnými investičními i neinvestičními úkoly jsem naplnil důvěru zastupitelstva a ukázal, že usměrněným a poctivým hospodařením s rozpočtem obce lze nejen zabezpečit programované úkoly, ale při vyrovnaném rozpočtu také akumulovat finanční prostředky na investičně náročnější úkoly v dalších letech, zejména po dokončení splaškové kanalizace.
* S jakými předsevzetími jste přijal opětovnou kandidaturu do zastupitelstva a poté na úřad starosty?
Před volbami v roce 2014 považovali někteří lidé z mého pracovního okolí a nejen ze zastupitelstva obce (ZO) za samozřejmost, že budu opět kandidovat. Mým jediným předsevzetím pro přijetí kandidatury bylo dokončení splaškové kanalizace v obci a příprava podmínek či možností pro následné vyspravení komunikací a chodníků po připojení všech nemovitostí. Po volbě se mým dalším pokračujícím a stěžejním úkolem stala záchrana budovy bývalé školy, kde nepodsklepené pravé křídlo se zdevastovanými okny, prohnilými podlahami a poškozenými zdmi s plísněmi hrozilo znehodnocením majetku jako celku. Již po dobu tří roků se intenzivně a reálně zabývám záchranou a následným využitím této části budovy. Postupné opravy a rekonstrukce pokračují v závislosti na rozpočtu obce a organizaci činností, neboť případná dotační pomoc ze strany operačních programů nebo ROP tuto možnost nenabízí, a když ano, tak za nepřijatelných podmínek.
* Ve vaší obci nastala zajímavá situace, kdy většinu v zastupitelstvu získalo konkurenční uskupení, přesto máte obě vrcholné funkce. Jak k tomu došlo?
Abychom zúžili prostor pro zpracování návrhu kandidátky případné opozice, připravil jsem na návrh nejbližších funkcionářů ZO jmenný seznam potenciálních kandidátů pro dvě SNK. Jelikož pak do voleb žádná další protistrana nevstoupila, bylo rozhodující, kdo a kolik navržených kandidátů z jednotlivých SNK bude do ZO postupovat. Na ustavujícím zasedání pak lídr vítězného sdružení navrhl starostu – cituji ze zápisu – když konstatoval: „…Je to kus odvahy každého, kdo se rozhodl ucházet o práci ve prospěch obce. Ke své osobě sdělil, že jeho cílem bylo a je spolupodílet se na vývoji obce jako člen zastupitelstva, nikoliv však jako starosta nebo místostarosta. Jménem vítězného sdružení nezávislých kandidátů navrhl na funkci starosty jediného člověka, schopného zastávat tuto funkci a to pana Ing. Ladislava Černého. Pokud pan Černý tuto kandidaturu přijímá, ať pokračuje dál dle jednacího řádu.“
Volba místostarosty pana Miloše Zámečníka pak byla po dohodě formální záležitostí. Ke změně došlo jen v případě funkce předsedy kontrolního výboru, kterou přijal lídr vítězného sdružení pan Petr Kvapil.
Někteří lidé, před volbami nezasvěcení, tak svoji senzacechtivost museli potlačit, jiným pak nevyšlo spekulativní přání.
Dá se tak říct, že období voleb je na vesnicích jediným obdobím tzv. politikaření. Kde je v obcích v ZO minimálně 7 progresívních členů, projevuje se především společný zájem o pozitivní výsledky při plnění programů a bez hašteření se, jak se děje na vyšších úrovních.
* Jaké hlavní akce plánujete na nejbližší období?
Mým cílem je přemístění obecního úřadu do těchto prostor po dokončení rekonstrukcí. Stávající úřad včetně zasedací místnosti v Obecním domě by vyhovoval, ale potřebné sociální zázemí a přístupové schodiště zejména pro starší spoluobčany nesplňují podmínky a nepostačují, jsou rovněž příčinou neúčasti mnohých ve volbách nebo na veřejných zasedáních ZO.
* V průběhu 20. století došlo k významnému poklesu počtu obyvatel. Jak se vedení obce snaží tento trend zvrátit a přitáhnout mladé rodiny?
Základem pro zvýšení počtu obyvatel je zvýšení zájmu mladých rodin o život v obci. S tím bezprostředně souvisí nejen ekonomická situace mladých lidí, ale vedle sociálního zázemí v obci (kultura, sport, dopravní dostupnost, spolky, atd.) nebo v blízké střediskové obci Brodek u Prostějova, popř. Otaslavice - také možnosti výstavby RD.
Kulturně společenské a sportovní aktivity vedle OÚ a Sboru pro občanské záležitosti při OÚ úspěšně zabezpečují místní spolky.
V tomto bodě musím informovat, že v roce 2008 schválilo ZO územní plán, který obsahuje celkem 12 stavebních lokalit. Pro dvě lokality máme vypracované a schválené územní studie výstavby s možností řešení zasíťování v případě zájmu mladých lidí o výstavbu. Jedna z nich již z 50% tyto podmínky splňuje a zájemci o stavbu RD se již přihlásili. V letošním roce, po 1. dubnu, však zájem o výstavbu ochabnul. Proč?
K čemu jsou nám územní plány včetně dotací na ně, když PS ČR a vláda provedly v tichosti k 1. dubnu 2015 podraz v podobě poplatků za vynětí ze zemědělského půdního fondu, které jsou v našem k. ú. nastaveny tak, že jsou značně vyšší, než je samotná tržní cena stavební parcely. To jen proto, že v extravilánu obce je přírodní památka Kopaniny a na opačné světové straně zdroj pitné vody. Za takových podmínek se nám navýšení počtu obyvatel bude dařit jen velice těžko.
Vtírá se otázka, zda by z uvedených důvodů neměly být poplatky naopak v obci nižší nebo žádné? To že tyto zdroje v blízkosti obce máme, nám tak jen přitížilo. Asi jsme v předchozím období měli raději v rámci hospodářské činnosti stavět fotovoltaické elektrárny. Poplatky za vynětí ze zemědělského půdního fondu bychom neplatili a ještě bychom od státu inkasovali. Ku prospěchu obce.
Věřím, že s pomocí zastupitelů, obecních spolků a s přispěním spoluobčanů, kteří projevují odpovědný, trpělivý a vstřícný přístup v situaci, v níž se obec před závěrem výstavby hlavních stok splaškové kanalizace nachází, se v dalších etapách vyrovnáme nejen se stavbou a připojováním nemovitostí, ale zabezpečíme splnění i ostatních úkolů programu.

Total Comments

  • GJW
  • ME korfbal
  • Dyne
  • 1
  • 2
  • 3

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Přidejte si nás na Facebooku

Anketa - hlavní

JAK VÁM SE LÍBÍ RESTAURACI U CÍSAŘSKÉ CESTY?

Fotbalový sumář
Volejbalová horečka
Prostějovská basketmánie
Hokejový servis
2017 vitejte na svete banner
Speciály Večerníku
2016 jak sel cas banner
2016 stiny minulosti banner

2018 tv pohoda banner

Barometr

Makají jako o život.

Celkovou uzavírku Plumlovské a Blahoslavovy ulice pochopitelně provázejí výrazné dopravní komplikace v centru Prostějova, ovšem stavební dělníci pokračují ve frézování staré vozovky a pokládce nového asfaltového koberce ve zrychleném tempu. Takže nám řidičům nezbývá než to ještě jeden týden vydržet!


Bydlení na „Sušilce“ nezlevní.

Poté, co Večerník v přechozích vydáních popsal a zveřejnil skutečnosti o naprosto nevyhovujících bytech v nově postaveném domě v Sušilově ulici, navíc za nehorázné nájemné až 11 tisíc korun, jsme čekali vstřícný krok prostějovských radních. Ti ale novým nájemníkům mírnější podmínky nenabídnou...


Total Comments

Osobnost týdne

VÁCLAV HUDEČEK
41 hudecek
Stálice českého koncertního umění a fenomenální houslový virtuos potěšil svým sobotním představením na zámku v Konici především fajnšmekry vážné hudby.

Total Comments

Číslo týdne

 1 426
Přesně tolik lidí je nyní aktuálně na Prostějovsku v registru nezaměstnaných. Je to o pětatřicet lidí méně než na konci předchozího měsíce, což znamená, že podíl nezaměstnaných se ve zdejším regionu stále drží pod dvěma procenty.


Total Comments

Výrok týdne

„MAJÍ ŠTĚSTÍ, ŽE JSEM TAM NEBYL. OKAMŽITĚ BYCH CELOU SLAVNOU KOMISI ROZPUSTIL!“

Primátor Prostějova František Jura nechápe, jak speciální komise mohla vybrat tak hnusný „pomník“ E. Husserla

Total Comments