Dobré odpoledne, dnes je pondělí 16.9.2019
svátek slaví Ludmila,
zítra Naděžda
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...
facebooktwitteryoutubeinstagram

Jakákoliv nová politická reprezentace po volbách, a to ať už ve vládě, parlamentu, ve městě, či na vesnici, má ve slušné společnosti takzvaných „sto dnů hájení“. Což často respektuje i opozice na nejrůznějších úrovních. Po komunálních volbách a ustavujícím zastupitelstvu na konci října loňského rokuje je již po tomto termínu také prostějovská radniční koalice v čele s primátorem. A právě nového prvního muže Prostějova Františka Juru (ANO 2011, na snímku) Večerník vyzpovídal nejen na téma aktuálních problémů. Zároveň jsme chtěli znát odpovědi, jak je primátor se svými kolegy z koalice hodlá řešit.

* Máte za sebou už více jak pověstných 100 dnů hájení ve své funkci. S jakými pocity se za začátkem ve funkci ohlížíte?
„Musím říct, že to bylo období opravdu hodně pracovní. Zásadním úkolem bylo schválení rozpočtu města Prostějova na rok 2019. Z velké části ho sice připravovali ještě naši předchůdci, nicméně bylo potřeba ho znovu pečlivě projít a posoudit jednotlivé priority. Musím ale říct, že rozpočet byl připraven zodpovědně. Kolegové odvedli dobrou práci. Návrh rozpočtu jsem následně diskutoval se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu. Po projednání v radě města jsme akceptovali i řadu opozičních návrhů a zapracovali je do rozpočtu. Jsem přesvědčen, že pokud je návrh smysluplný a přínosný, není tím nejpodstatnějším, kdo je jeho autorem, zda někdo z koaličních partnerů, nebo z opozice. Důkladné předjednání rozpočtu se nakonec promítlo i do hlasování na zastupitelstvu, kdy pro něj zvedli ruku všichni přítomní zastupitelé. To považuji za obrovský úspěch.“
* Ovšem i nyní vám někteří opozičníci vytýkají, že nedokážete přijmout jejich návrhy!
„No vidíte, a právě rozpočet byl důkazem toho, že opozici nejen já, ale také mí kolegové v radě města dokážeme naslouchat a začleňovat jejich návrhy do plánů města...“
* Takže když vás tak poslouchám, tak jste po oněch sto dnech již, lidově řečeno, dobře nastartován na zbytek volebního období?
„Je pravdou, že když jsme přišli na radnici, potřebovali jsme nějaký čas na to, abychom se zorientovali a takříkajíc rozkoukali. Výhoda byla v tom, že do vedení města nastoupili odborníci nebo velice zkušení lidé. A to mluvím i o nováčcích v radě. Každý z nich totiž ve své profesi zastává významný a zodpovědný post nebo se podílí na manažerské činnosti. Myslím si tedy, že všichni, včetně mě, jsme se zorientovali velice rychle.
* Ostatně už jste měl poměrně velké zkušenosti, dokonce i s politikou...
„Ano, to je fakt. (pousměje se) Když jsem nastoupil do funkce primátora, měl jsem za sebou už čtyřleté období jako řadový zastupitel, ale hlavně dva roky ve funkci náměstka hejtmana Olomouckého kraje. Právě na hejtmanství jsem se nejvíce seznámil s chodem úřadu, prací úředníků i každodenní prací politika. Zejména toto období intenzivní práce na kraji bylo pro mne důležitou průpravou na post primátora města Prostějova.“
* Nedávno bylo zveřejněno Programové prohlášení Rady města. Jak vznikalo?
„Schválili jsme jej na jednání rady devatenáctého února. Pracovali jsme na něm opravdu pečlivě a zapracovali všechny priority naší koalice. Myslím si, že jsme vytvořili kvalitní dokument, kterým se chceme řídit. Pochopitelně je dokument zveřejněn na webu města, takže přečíst si ho může každý.“
* Plní primátorská funkce zatím vaše představy?
„Už před volbami jsem říkal, že pokud budu zvolen, vzdám se funkce náměstka hejtmana a práci primátora se budu věnovat naplno. Chtěl jsem do toho jít, protože jsem ´Prostějovák´. Mládí jsem strávil nedaleko města v rodných Hrubčicích, ale od vojny pracuji a od roku 1998 trvale žiji v Prostějově. Funkce primátora je pro mě čest a obrovská výzva. A jestli plní mé představy? Ano! Těší mě dělat pro občany i ty sebemenší věci vedoucí k lepšímu životu. Samozřejmě nás čekají mnohem těžší záležitosti, než které jsme řešili doposud. Když jsem byl náměstkem hejtmana, nesl jsem určitou odpovědnost, tady na radnici však nesu odpovědnost mnohem větší. Právě tento fakt mě v mé práci naplňuje, v žádném případě totiž nikdy neutíkám z boje a nezbavuji se zodpovědnosti.“
* V uplynulých měsících se hodně řešila záležitosti okolo společnosti Manthellan. Jakým dojmem na vás působí celá kauza a jaký se dá očekávat další vývoj po konečném rozhodnutí Krajského soudu v Brně?
„Hlavně jsem rád, že celá kauza dospěla do nějakého konce. Máme v ruce rozsudek, který konečně vyřešil deset let starý spor a hlavně nejasnosti o dalším osudu pozemků v samém centru města. Teď je však na nás, abychom se rozhodli, co dál s touto lokalitou. Už od vynesení rozsudku jsme nad tímto tématem několikrát jednali v radě města. Já sám nechci čekat dalších deset nebo dvanáct let na to, než dospějeme k nějakému závěru, co dělat se Společenským domem a jeho okolím. Prioritou celého vedení města je tento problém vyřešit brzy. Velmi brzy!“
* Kde ale na potřebná řešení najdete peníze?
„Pokud bychom měli tuto část města řešit sami, bude to vyžadovat náklady ve stovkách milionů korun, což by značně ovlivnilo jiné investice. Už nyní proto vedeme jednání s ministerstvy, která budou případně vypisovat vhodné dotační pobídky. Ve hře je také možnost rozumného úvěru. Rozhodování, jak dál, však nebude jednoduché. Já osobně ale budu prosazovat, aby se celá lokalita okolo Špalíčku řešila jako jediný celek. To znamená: Společenský dům, parkovací dům a tržnice, v plánu je architektonická soutěž. A naštěstí i v tomto panuje ve vedení města shoda.“
* Není žádným objevem, že nejpalčivějším problémem Prostějova je doprava. Má magistrát na stole vůbec nějakou koncepci, jak dopravu řešit v dlouhodobém horizontu?
„V souvislosti s rozhodnutím města Prostějova připojit se k systému řízení moderního města - Smart City - se zpracovávají koncepce rozvoje a strategie pro jednotlivé oblasti řízení města, to vše pak bude zapracováno do strategického plánu rozvoje. Ostatně všichni náměstci ode mě obdrželi jasný úkol, aby do konce února vypracovali svoji vlastní vizi chodu odborů magistrátu, které řídí. Takže nejde jen o dopravu.“
* Když jsme ale u dopravy, jak je to s dořešením vnitřního okruhu v Prostějově? Mám tím na mysli počet rondelů a sladění semaforů na klasických křižovatkách. Zatím je totiž z vnitřního okruhu města takový nepodařený hybrid...
„To souvisí s předchozí odpovědí, vše musí být koncepční. V současnosti nevidím problém v žádné kruhové či stávající klasické křižovatce. Jedná se o nahodilé stavy vyvolané provozem.“
* Budete nějak řešit další problém, který se týká světelného zařízení na křižovatkách, zejména na křižovatce ulic Újezd a Svatoplukova a následně Olomoucká a Vápenice?
„Touto záležitostí se zabýváme, konkrétně vyčkáváme na vyjádření odborné společnosti, která záležitost posuzuje z hlediska rozsahu případných úprav a finančních náročností. Rovněž musíme brát v potaz vyjádření SŽDC, neboť světelná signalizace musí navazovat na signalizaci železnice.“
* Jak to vypadá s již dávno naplánovanými a vyprojektovanými rondely na Poděbradově náměstí? Jeden rok město tvrdí, že se stavět budou, druhý zase, že ne... A takhle to trvá už sedm let. Jak to vidíte vy osobně?
„Vybudování a zprovoznění severní obslužné komunikace odklonilo podstatnou část dopravy, která dříve proudila výhradně přes centrum a pravidelně během dopoledne ucpávala ulici Palackého a Poděbradovo náměstí. Tyto ulice jsou v současnosti bez problémů průjezdné. Tudíž není v této chvíli nutné uvažovat y v této lokalitě o budování další kruhové křižovatky.“
* Letos je v plánu rekonstrukce Plumlovské ulice a zároveň výstavba severního obchvatu města. Nebude to podle vás přílišný zásah do plynulosti dopravy v Prostějově?
„Rekonstrukce Plumlovské ulice pokračuje podle plánu a předvánoční omezení naznačilo, že objízdné trasy plně absorbovaly nápor bez problémů. Stavba severního obchvatu nijak nenaruší plynulost dopravy, jedná se o takzvanou stavbu na zelené louce.“
* Jaká je podle vás podpora města rodinnému bydlení? Podle informací Večerníku je například prostor za bývalým Intersparem až k Hloučele určen k výstavbě nových rodinných domů, ale magistrát zatím nevybudoval příjezdové komunikace.
„Obecně platí, že město chce pomáhat při budování nových rozvojových lokalit. To platí nejen o bydlení, ale také například o prostorách k podnikání. K vašemu konkrétnímu dotazu můžu říct, že o tomto prostoru jsme již na poradě primátora jednali a připravujeme návrh řešení.“
* Obracejí se na nás také rodiče malých hokejistů, kteří neustále upozorňují na nevyhovující šatny ve Víceúčelové hale-zimním stadionu. Kdy se těch nových dočkají?
„Jsem častým návštěvníkem stadionu, takže o problému se šatnami velmi dobře vím. Společně s kolegy hledáme adekvátní řešení. Počítáme s částečným financováním projektu šaten z městského rozpočtu, ale zároveň jsme podali žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do dotačního programu výstavby a rekonstrukce sportovišť. Bude to vyžadovat ještě nějaký čas, nicméně věřím, že jsme na dobré cestě.“
* Oproti předchozímu volebnímu období není na jednáních zastupitelstva města vidět až taková řevnivost mezi koalicí a opozicí. Čím si to vysvětlujete?
„Snažíme se o co největší komunikaci se všemi kluby včetně opozičních. V některých věcech se naše názory samozřejmě liší, ale v řadě případů se nám daří najít společnou řeč. Myslím, že právě toto je cesta, jak pro občany pracovat efektivněji a neztrácet čas v malichernostech. Je samozřejmě nutná vůle všech stran a občas i ochota ustoupit ostatním.“
* Říká se o vás, že naplňujete přísloví na hrubý pytel hrubá záplata, několikrát to už bylo vidět na jednáních zastupitelstva. Je toto i cesta, jak postupovat proti zastupitelům, kteří místo konstruktivních návrhů jen napadají ty, kteří skutečně chtějí něco řešit?
„Já budu spolupracovat s každým, komu jde o skutečný rozvoj Prostějova. Na druhé straně vedení města nemá být hromosvodem pro několik opozičních zastupitelů, kterým jde jen o sám konflikt, nikoliv o řešení problémů.“
* Předmětem kritiky některých opozičníků je neustále Národní sportovní centrum. Je podle vás skutečně postaráno o to, aby jeho provoz byl po finanční stránce bezproblémový? A budou ho i nadále využívat děti z prostějovských škol?
„Myslím, že vybudování této architektonicky velmi povedené sportovní haly s významným přispěním dotací byl krok správným směrem. Mám dojem, že už to nezpochybňuje ani opozice. Předmětem kritiky je spíše způsob předfinancování stavby. Pevně věřím, že najdeme cestu, jak se i s tímto stavem vypořádat. Provoz haly bude zcela jistě zajištěn bez problémů, budou se na něm podílet stát, kraj i město. A o využití haly nemám sebemenší strach. Od prvního dne je plná od rána do večera a samozřejmě ji využívají také děti z našich prostějovských škol.“
* Jak hodnotíte práci svých náměstků?
„S kolegy náměstky i dalšími členy Rady statutárního města Prostějova jsme na jedné lodi. Máme stejný zájem na rozvoji a prosperitě města, stanovili jsme si priority investiční, kulturní, sportovní, volnočasové aktivity, úkoly v oblasti životního prostředí apod. Všichni dělají pro splnění těchto cílů maximum. Domnívám se, že jdeme správným směrem.“
* A jaký je váš osobní největší cíl během tohoto volebního období?
„Vy sám jste za největší problém města označil dopravu, takže určitě platí, že chceme v této oblasti pokročit, pracovat na přípravě obchvatů a vyvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné oblasti. V ostatních resortech chceme k řešení problémů přistupovat koncepčně. Čeká nás spousta práce například v oblasti kultury, sportu a školství. Budeme určitě také myslet na naše děti a seniory.“

Total Comments

 • Bazárek
 • Bladenights
 • Šumnica
 • O pohár primátora
 • Basket
 • Floria Dušičky
 • Dny evropského dědictví
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Přidejte si nás na Facebooku

Anketa - hlavní

A JAK VÁM SE BĚHEM LÉTA LÍBÍ V PROSTĚJOVSKÝCH RESTAURACÍCH?

P3_aplaus
Fotbalový sumář
Volejbalová horečka
Prostějovská basketmánie
Hokejový servis
2017 vitejte na svete banner
Speciály Večerníku
2016 jak sel cas banner
2016 stiny minulosti banner

2018 tv pohoda banner

Barometr

Sláva se povedla.

Jen velice příznivé ohlasy sbíral po páteční akci u příležitosti 115. výročí založení prostějovského fotbalového klubu předseda současnéh 1.SK František Jura. Povedl se jak zápas legend, na který zavítaly více jak tři tisícovky příznivců, tak i slavnostní galavečer. A přijel i Karel Brückner s Ivo Viktorem!

Mizivý zájem.

 Hodně málo návštěvníků zavítalo v letošní letní sezóně do prostějovského aquaparku, ale také na vrahovické koupaliště. Ve vedení Domovní správy, která areály provozuje, tak panuje nespokojenost. Ostatně, není se co divit, když jde o druhý nejhorší ročník za čtrnáct let jexistence nových „Koupelek“...

Total Comments

Osobnost týdne

KATEŘINA DRÁBKOVÁ
36 drabkova
Rodačka z Určic během prázdnin ušla pěšky od hranic z Mexika přes Kalifornii, Oregon a Washington až do kanadského Vancouveru ohromných 1920 mil za 104 dní! Tomu se říká cestovatelská vášeň.

Total Comments

Číslo týdne

4000
Burza volného času má v Prostějově dlouholetou tradici. Akce se koná každoročně od roku 2004 a pravidelně ji navštíví spousta lidí. I letos tomu nebylo jinak. Na prezentaci kroužků a aktivit se přišlo podívat přes čtyři tisíce lidí.

Burza volného času má v Prostějově dlouholetou tradici. Akce se koná každoročně od roku 2004 a pravidelně ji navštíví spousta lidí. I letos tomu nebylo jinak. Na prezentaci kroužků a aktivit se přišlo podívat přes čtyři tisíce lidí.

Total Comments

Výrok týdne

„TO SI NEUMÍM PŘEDSTAVIT. ZUBY BY JÍ VYPADLY...“
Žena z Horního Štěpánova takto u prostějovského soudu odmítala tvrzení, že by její maminka pokousala manžela, neboť má zubní násadu.

Total Comments