Dobré dopoledne, dnes je úterý 23.7.2019
svátek slaví Libor,
zítra Kristýna
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...
facebooktwitteryoutubeinstagram

Okupace Československa vojsky pěti členských států Varšavské smlouvy byla plánována mnohem dřív, než první tanky přejely hranice tehdejší republiky. Co se ale přesně dělo v těch nejkrušnějších dnech 20. a 21. srpna 1968? Všechny nejdůležitější okamžiky těchto dvou osudových dní pečlivě zadokumentoval Ústav pro studium totalitních režimů, a to doslova a do písmene minutu po minutě...

20. srpna 1968
17.00 Anonym telefonicky informuje zpravodaje ČTK v Budapešti, že o půlnoci začne vojenské obsazování Československa. Žádá o okamžité předání této informace vojenskému přidělenci zastupitelského úřadu. V 18.10 tuto zprávu předává čs. velvyslanec Púčik do Prahy.
20.00 Sovětský velvyslanec v USA Anatolij Dobrynin navštěvuje prezidenta Lyndona Bainese Johnsona a informuje jej o nadcházející invazi armád pěti zemí Varšavské smlouvy do Československa. Johnson krátce po tom svolává mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti.
21.05 Na vojenském letišti v Brně–Tuřanech přistál sovětský speciál Antonov An-24 s dvacítkou civilistů v uniformách Aeroflotu, ve skutečnosti se jednalo o příslušníky KGB.
21.52 Na letiště v Ruzyni přiletěl z Moskvy civilní speciál An-12. Letadlo zůstalo stát na stojánce Aeroflotu, nikdo z něj nevystoupil.
21.40 Československé hranice překročily v prostoru Vejprt dva sovětské tanky a dva obrněné transportéry. Po chvíli se vrátily zpět na území NDR.
22.20 Na letiště v Ruzyni přilétá speciá1 Il-14 ze Lvova. Vystoupilo z něj asi 25 civilistů, kteří po setkání s náčelníkem OPK Ruzyně plk. Stachovským a velitelem letky MV pplk. Eliášem odjeli do města.
23.00 Osádka letounu An-12 v Ruzyni požádala o povolení ke spuštění motorů letadla, údajně kvůli provedení motorových zkoušek. Ve skutečnosti motory sloužily jako energetický zdroj pro činnost elektronických naváděcích systémů.
23.00 Začalo ze vzduchu i ze země masivní elektronické rušení signálů čs. radarových stanovišť. Jeho ozvuky se projevily i na obrazovkách radarů západních zpravodajských služeb.
23.00 Vojska pěti zemí Varšavské smlouvy (SSSR, PLR, NDR, MLR a BLR) překročila československé hranice. Nejsilnější vojenské uskupení složené z divizí Severní skupiny sovětských vojsk v Polsku, 2. polské armády, 38. sovětské armády Příkarpatského vojenského okruhu, 11. gardové tankové armády Pobaltského vojenského okruhu (asi 12 divizí podporovaných jednotkami 4. a 9. letecké armády) postupovalo na Jablonec nad Nisou, Náchod, Hradec Králové, Olomouc, Ostravu a Žilinu. V NDR bylo k invazi připraveno zhruba 9 divizí (sovětská 1. gardová tanková a 20. gardová motostřelecká armáda, východoněmecké 7. tanková a 11. motostřelecká divize a 12. pohraniční brigáda speciálně zřízená pro tuto operaci) podporovaných sovětskou 24. leteckou armádou, které měly postupovat na Prahu, Plzeň a podél jihozápadních hranic ČSSR. Jednotky Jižní skupiny sovětských vojsk posílené o zesílenou 8. maďarskou motostřeleckou divizi (celkem 6–7 divizí) s 36. sovětskou leteckou armádou a maďarskou leteckou jednotkou zahájily postup na Bratislavu a Břeclav. Z prostoru Užhorodu nastupovala část 38. armády doplněná bulharským 12. motostřeleckým plukem ve směru Košice–Banská Bystrica. Počet vojáků prvního sledu, kteří se bezprostředně účastnili invaze, je odhadován na 70 000 mužů a 1 800 tanků z Polska, 35 000 vojáků a 1 300 tanků z NDR, 40 000 vojáků a 1 500 tanků z Maďarska; spolu s nimi přešlo hranice na 20 000 mužů týlních oddílů, speciálních technických útvarů a policie, celkem se jednalo o 160 000 mužů a 4 600 tanků.
23.00 Na Hlavní správu StB došlo z oddělení pohraniční kontroly v Cínovci hlášení o narušení čs. hranice cizími vojsky. Podobné zprávy přicházejí vzápětí z dalších OPK. Krátce na to jsou všechna spojení přerušena. V téže době jsou dány pokyny skupině podporovatelů invaze v StB k zahájení obsazování objektů MV.
23.00 Ministr národní obrany gen. Martin Dzúr hovoří telefonicky s ministrem obrany SSSR maršálem A. A. Grečkem, který jej varuje před ozbrojeným odporem vůči vojenským jednotkám vstupujícím do ČSSR.
23.00 Skupina sovětských důstojníků se dostavila do budovy generálního štábu, kde se snažila zabránit jakémukoli ozbrojenému odporu československé lidové armády (ČSLA). Vedoucí sekretariátu ministra vnitra J. Pavla telefonicky sděluje předsedovi vlády O. Černíkovi, že vojska překročila státní hranice. Černík nevěří a žádá o prověření zprávy. Politbyro ÚV KSČ (PÚV KSČ) v této době stále ještě jednalo, protáhlo se projednávání materiálů pro XIV. sjezd KSČ. Na pořad jednání se proto teprve dostávala zpráva skupiny Indra – Kolder – Biľak o politické situaci v Československu, která měla podle autorů být ideovým zdůvodněním invaze a měla získat souhlas členů předsednictva ÚV KSČ se vstupem vojsk.
23.05 V Českém Těšíně byli sovětskými vojáky zadrženi na strážnici dva příslušníci VB. Byli odzbrojeni a propuštěni až po dvanácti hodinách. V počátečních dnech okupace docházelo k zadržování příslušníků ozbrojených složek okupačními vojáky po celé republice.
23.21 Letoun Il-14 odlétá z Ruzyně směrem na Lvov.
23.30 Generál M. Dzúr se vrací na ministerstvo národní obrany, svolává poradu Vojenské rady a telefonicky oznamuje O. Černíkovi, že vojska Varšavské smlouvy obsazují Československo. Velvyslanec SSSR S. V. Červoněnko přichází k prezidentovi Ludvíku Svobodovi a oznamuje mu, že na žádost stranických a státních představitelů překročila vojska hranice Československa. Vzápětí je prezident telefonicky požádán, aby se dostavil na schůzi PÚV KSČ.
23.35 Skupina příslušníků StB zahájila akci k zajištění ruzyňského letiště pro přílet sovětských výsadkářů.
23.40 O. Černík přerušuje zasedání PÚV KSČ zprávou, že cizí vojska obsazují ČSSR.
23.45 Náměstek ministra vnitra plk. Šalgovič, který se v čele skupinky pracovníků ministerstva vnitra podílel na přípravě a provedení invaze, nařizuje zesílit ochranu objektu ÚV KSČ a budovy ministerstva vnitra na Letné a posílit ochranu všech členů PÚV KSČ (mimo Koldera, Biľaka a Indry, kterým poskytují ochranu příslušníci II. správy HS-StB). Nařizuje také převzetí vedení I. správy ministerstva vnitra (rozvědky). Před půlnocí se do budovy Čs. rozhlasu v Praze dostavil bývalý ústřední ředitel M. Marko s tím, že jej posílá Dubček, aby zajistil odvysílání nějaké důležité zprávy.
24.00 Na hlavní správě StB (HS StB) je vyhlášena úplná pohotovost.
24.00 Na zasedání PÚV KSČ se dostavili prezident L. Svoboda a ministr vnitra J. Pavel.

21. srpen 1968
00.00 Rakousko uzavřelo hranice s Československem a Maďarskem.
00.00 Letiště v Ruzyni nesmí přijímat ani odbavovat žádná letadla.
00.20 Generál Dzúr vydává rozkaz ponechat všechna vojska v kasárnách, štáby svazů a svazků povolat na pracoviště a neopouštět mírovou posádku, v žádném případě nepoužívat zbraně a poskytnout sovětským vojskům na čs. území všestrannou pomoc.
00.45 Další rozkaz míří k velitelům 10. letecké armády a 7. armády protivzdušné obrany státu. Nařizuje zákaz vzletu všech letounů, zabezpečit přistávání sovětských letounů na letištích Brno a Ruzyně, zákaz jakéhokoli použití zbraně, sovětským vojskům poskytnout všestrannou pomoc.
00.55 Plukovník Šalgovič nařizuje náčelníkům krajských správ SNB vyhlásit ihned pohotovost příslušníků, obsadit sdělovací prostředky a vysílačky radioamatérů, vejít ve styk s vedoucími těchto prostředků a zabezpečit, aby vysílaly jen ty relace, které budou soužit k zabezpečení klidu a veřejného pořádku, provést přísná opatření k zabezpečení ochrany budov SNB, skladů s výzbrojí a výstrojí. Vše se má podniknout v naprosté konspiraci.
01.00 Generál Dzúr sděluje Dubčekovi a Černíkovi informaci o vydaných rozkazech, Černík jej žádá, aby se dostavil do vlády. Sovětský důstojník však Dzúrovi odchod nepovoluje.
01.00 Prezident Svoboda opouští zasedání PÚV KSČ a vrací se na Hrad, odjíždí i ministr J. Pavel.
01.00 Plukovník Klíma přebírá na Šalgovičův pokyn budovu MV na Letné.
01.00 Na Šalgovičův pokyn jsou podle seznamu izolováni někteří vedoucí pracovníci I. správy MV. Současně je vyhlášena pohotovost a zajištěny sklady výzbroje a výstroje. Na ruzyňské letiště přijelo několik aut společnosti Aeroflot, z nichž vystoupili civilisté a důstojníci. Setkali se s plk. Eliášem a pplk. Tachovským.
01.05 V Ipelskom Predmostiu byl maďarskými vojáky postřelen stržm. VB Jozef Mačaj, protože odmítl vydat zbraň.
01.15 Vedení Hlavní správy Veřejné bezpečnosti vyhlašuje pohotovost pro příslušníky a dává pokyny k posílení pořádkové služby ve velkých městech.
01.15 Skupina pracovníků StB přišla do budovy Čs. rozhlasu na Vinohradech.
01.15 Příslušníci StB zesílili operativní ochranu u zastupitelských úřadů USA, Velké Británie, Francie, Kanady, Jugoslávie a Rumunska.
01.30 Náčelník krajské správy SNB v Praze vydává příkaz k obsazení televizního vysílače Petřín, ústředny rozhlasu po drátě a mezinárodní telefonní ústředny.
01.30 PÚV KSČ přijalo většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) prohlášení „Všemu lidu Československé socialistické republiky“, v němž se psalo, že intervence nastala bez vědomí nejvyšších státních a stranických orgánů, a označilo ji za akt odporující nejen všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale i za popření základních norem mezinárodního práva. Vyzvalo zároveň občany, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor.
01.30 Čs. rozhlas vysílá na stanici Praha a na všech připojených vysílačích upozornění, aby posluchači nevypínali přijímače, probudili své sousedy a vyčkali důležité informace, která se v brzké době objeví ve vysílání.
01.30 Na letišti v Ruzyni přistávají dva sovětské vojenské letouny, z nichž je vysazeno několik desítek ozbrojených sovětských vojáků. Obsazují hlavní letištní budovy, z nichž vyhánějí letištní personál a čekající cestující.
01.40 Text prohlášení PÚV „Všemu lidu Československé socialistické republiky“ telefonuje Z. Mlynář do Čs. rozhlasu, aby mohl být odvysílán do 02:00 hod., kdy rozhlasové vysílání obvykle končí.
01.45 Maďarské jednotky obsazují kasárna a budovu VB v obci Štúrovo. Vojáky základní služby vyhánějí ven a důstojníky jednotlivě vyslýchají až do odpoledních hodin.
01.50 Ve vysílání Čs. rozhlasu byl několikrát čten text prohlášení PÚV KSČ. Na příkaz ředitele Ústřední správy spojů K. Hoffmanna byl z provozu vyřazen vysílač na středních vlnách, takže většina posluchačů slyšela jen první věty provolání. Celé prohlášení bylo možno slyšet v rozhlase po drátě.
02.00 Byla zahájena letecká výsadková operace. Na letišti v Ruzyni přistávají s minutovými intervaly dopravní letadla s vojáky elitní sovětské 7. gardové výsadkové divize vyzbrojenými i tanky a obrněnými transportéry. K určeným cílům výsadkáře navádějí pracovníci sovětského velvyslanectví.
02.00 Vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze B. Šimon navrhuje A. Dubčekovi návrhy vedení městského výboru KSČ na některá naléhavá opatření: l. svolat poradu delegátů zvolených na XIV. mimořádný sjezd; 2. připravit generální stávku; 3. připravit provolání komunistickým stranám světa.
02.15 Končí zasedání PÚV KSČ.
02.15 Jsou přerušena veškerá telefonní spojení mezi Prahou a Vídní.
03.00 Štáb civilní obrany státu vydává pokyn podřízeným složkám a útvarům zabezpečit klid, neklást odpor opatřením spojeneckých vojsk, zabraňovat incidentům.
03.00 Je vyslána pětičlenná skupina příslušníků StB do budovy ČTK s úkolem kontrolovat vstup do budovy a zamezit vstupu novinářů z kapitalistických států.
03.00 V budově předsednictva vlády byli internováni sovětskými výsadkáři předseda vlády O. Černík a další.
03.00 Vyhlášen poplach hraniční policii NSR, na hranicích se objevily sovětské jednotky.
03.00 V Liberci došlo ke střelbě projíždějících sovětských jednotek na občany. Do hlavy byl přitom zasažen M. Vlček.
03.00 Na letišti v Brně začaly těžké dopravní letouny Antonov An-12 vysazovat příslušníky sovětské 103. gardové vzdušné výsadkové divize.
03.00 Sovětské letouny An-12 a An-24 přistávají na vojenských letištích Hradčany, Hradec Králové, Mladá, Mošnov, Náměšť nad Oslavou, Pardubice, Slatina a Žatec, která rychle obsazují výsadkáři. Vrtulníkový výsadek obsazuje letiště ve Vajnorech u Bratislavy.
03.30 První sovětské jednotky se objevují na hranicích mezi ČSSR a NSR
04.15 Obcí Šulekovo u Leopoldova projížděla vojenská kolona. Jeden z tanků zachytil Viktorii Rybárovou, která druhý den podlehla zranění. Brzy ráno projížděla vojenská kolona Topolíky a jeden z tanků zachytil Alojze Zsigárdiho, který se pokoušel uklidnit poplašené koně. Zemřel na místě.
04.20 Agentura TASS vysílá oficiální prohlášení, že vojska Varšavské smlouvy vstoupila do ČSSR na žádost stranických a státních činitelů. V průběhu dne informace v podobném duchu zveřejňují i sdělovací prostředky ostatních států podílejících se na invazi. Naprostá většina světa včetně komunistických stran většiny států ovšem okupaci odsoudila.
04.30 První sovětské obrněné vozy, vedené autem sovětského velvyslanectví, dorazily k budově ÚV KSČ. Před budovou byl těžce zraněn A. Jarušek z Čakovic.
04.30 Čs. rozhlas v Praze zahájil ranní provoz. Vysílal provolání PÚV KSČ a další zprávy a komentáře ke vstupu cizích vojsk.
04.45 Na příkaz K. Hoffmanna je přerušen provoz všech vysílacích stanic. Když se to dozvídá J. Smrkovský, nařizuje je opět zapnout.
05.00 Na letiště v Ruzyni přilétají člen Politbyra ÚV KSSS K. T. Mazurov, pověřený politickým řízením intervence, a gen. Pavlovskij, velitel invazních vojsk.
05.00 Jsou zatčeni čelní představitelé komunistické strany a vlády v čele s A. Dubečkem
05.15 z území NDR začíná špatnou češtinou vysílat proinvazní stanice Vltava.
05.11 Čs. rozhlas upozorňuje, že nelegální vysílač Vltava, hájící špatnou češtinou a slovenštinou okupaci, nemá s rozhlasem nic společného.
06.00 Čs. rozhlas vysílá osobní vzkaz A. Dubčeka, který se obrací na čs. pracující s prosbou, aby nastoupili na svá obvyklá pracoviště.
06.00 Na příkaz plk. Šalgoviče je Č. Císař „vzat do ochrany“ v budově KS-SNB Praha
06.00 Plukovník Šalgovič se opakovaně neúspěšně pokouší o provedení technických opatření k zastavení rozhlasového vysílání. Svoboda telefonicky hovoří s Brežněvem. Členové a pracovníci ÚV KSČ přijímají rezoluci na podporu prohlášení PÚV KSČ. Tuto rezoluci má předat delegace A. Dubčekovi. Ta nebyla vpuštěna do budovy ÚV KSČ.
06.30 Čs. rozhlas vysílá výzvu členům předsednictva Národního shromáždění (NS), aby se dostavili na zasedání.
06.35 Čs. rozhlas vysílá výzvu k lidem, aby zachovali klid a čelili vojskům pasivní rezistencí
06.53 Zahájeno mimořádné vysílání Čs. televize v Praze. Místo vysílače na Petříně, obsazeného sovětskými vojáky, vysílal vysílač Cukrák u Zbraslavi.
07.00 Čs. rozhlas vysílal výzvu členům NS, aby se zúčastnili mimořádného zasedání NS. Vyzýval rovněž delegáty mimořádného sjezdu KSČ k účasti na sjezdu.
07.00 Sovětští vojáci v domnění, že útočí na budovu Čs. rozhlasu, rozstříleli fasádu Národního muzea.
7.30 První střet lidí s vojáky u budovy Čs. rozhlasu na Vinohradské třídě. V okolí rozhlasu byli zastřeleni nebo střelbou smrtelně zraněni Vladimír Hnulík, Milan Lamper, Bedřich Řepa, Josef Hanus. Při výbuchu sovětského tanku zahynuli Ivan Laita, Jaroslav Švec, Jaroslav Málek a Jaroslav Novák. Při požáru domů u rozhlasu uhořel Jan Baborovský, po skoku z okna zemřeli Jiří Klapka a Pavel Albert. Nákladní vůz přimáčkl k autobusu Jaroslava Kubeše, Josefa Reichla, Milana Kadlece, Václava Sadílka a Mario Musicha. Nebyly to však jediné oběti 21. srpna v Praze. Nedaleko Prašného mostu byl postřelen Jan Jenšovský, který svým zraněním o několik dní později podlehl. V Černokostelecké ulici na Praze 10 byl tankem sražen Zdeněk Příhoda, ve stejné ulici byl z motocyklu tankem sražen Zdeněk Winter, oba zemřeli. V Mánesově ulici byl smrtelně postřelen Bedřich Řepa a na Karlově náměstí zastřelen Jindřich Krahulec.
07.45 Vycházejí zvláštní vydání deníků.
08.00 Sovětské jednotky obsazují Čs. rozhlas v Bratislavě.
08.00 Sovětské jednotky obsazují budovu ministerstva vnitra na Letné.
08.00 Ředitel ČTK M. Sulek přináší text prohlášení skupiny čs. státních a stranických činitelů se žádostí Sovětskému svazu o pomoc. ČTK odmítla prohlášení vydat.
08.30 Čs. rozhlas vysílá první poselství L. Svobody k národu.
08.30 Sovětští vojáci vtrhli do studia Čs. televize v budově Měšťanské besedy, přerušili vysílání, vyhnali zaměstnance a rozstříleli televizní zařízení.
08.30 Sovětští vojáci na náměstí v Liberci zahájili bezdůvodnou střelbu do okolí. V důsledku střelby byli na místě usmrceni čtyři lidé (Jindřich Kuliš, Josef Fialka, Zdeněk Dragoun, Rudolf Starý), dva podlehli zraněním později (Eva Livečková, Stanislav Veselý) a čtyřiadvacet dalších utrpělo zranění.
08.30 Vojáci obsazují studio Čs. rozhlasu ve Vinohradské třídě.
08.45 Podle dohody přebírá rozhlasové vysílání ostravské studio.
09.00 Do kanceláře A. Dubčeka na ÚV přicházejí sovětští důstojníci a příslušníci StB. Příslušník StB Dubčekovi, Kriegelovi, Smrkovskému a Špačkovi oznamuje, že jsou zatčeni jménem revolučního tribunálu vedeného A. Indrou. Následně jsou odvedeni pryč. Podle seznamu byli v té době vybíráni čs. příslušníci, kteří mohli budovu ÚV opustit a kteří nikoli.
09.00 V jižních Čechách se spojily jednotky postupující z NDR podél západních hranic ČSSR s oddíly, které vyrazily z Maďarska přes Slovensko a jižní Moravu. Československo se tak ocitlo sevřené v obrovských kleštích.
09.30 Ke skupině A. Dubčeka je přiveden B. Šimon.
09.30 Na kraji Brna zasažen střelbou Josef Žemlička, který zemřel při převozu do nemocnice
10.00 Obsazena budovu ústředního ředitelství Čs. televize a ústředního ředitele J. Pelikána zatýká náčelník správy StB.
10.00 Sovětské jednotky začaly vyklízet redakci a tiskárnu Rudého práva.
10.00 Jednání skupiny příznivců invaze z řad čs. politiků s Červoněnkem na sovětském velvyslanectví. Telefonicky hovoří s Brežněvem.
10.07 Zahájena 85. mimořádná schůze předsednictva NS. Přijata výzva předsedům vlád a předsedům parlamentů pěti zemí Varšavské smlouvy, schválen dopis předsednictvu Národního shromáždění sovětskému velvyslanectví a určena delegace, jejímž posláním bylo sdělit velvyslanci stanovisko předsednictva NS a poté navázat styk s prezidentem Svobodou.
10.00 Městský výbor KSČ v Praze vydal prohlášení ke komunistickým stranám světa a stanovisko k situaci adresované občanům hlavního města.
10.20 Delegace předsednictva NS vedená Z. Fierlingerem odjíždí na sovětské velvyslanectví.
11.00 Na náměstí v Liberci vybočil náhle z řady tank č. 314 a prorazil sloupy v podloubí, přičemž se zřítily části dvou domů. Padající zdivo usmrtilo Miroslava Čížka a devět lidí zranilo, přičemž Vincenc Březina svým zraněním podlehl později v nemocnici. V tutéž dobu kolem zasypaného tanku projíždělo vojenské nákladní auto s cisternou, jehož řidič v nastalém zmatku nezvládl řízení a narazil do sloupu podloubí, kde smrtelně zranil Bohumíra Kobra.
11.00 Prostor kolem letiště v Ruzyni přebírají od sovětských bulharští vojáci.
11.00 Čs. rozhlas obnovuje v nouzových podmínkách vysílání z pohotovostního pracoviště na Žižkově.
11.00 Někteří příslušníci StB navádějí kolony sovětských vojsk k budovám různých institucí v Praze.
11.00 Při střetu davu s vojáky v Popradu došlo ke střelbě, při které utrpěl Josef Bonk těžká poranění břicha, kterým na místě podlehl.
11.00 Při průjezdu vojenských kolon Košicemi došlo ke střetu s obyvatelstvem. Zastřeleni nebo smrtelně zraněni byli Michal Hamrák, Jozef Kolesár, Ján László, Ladislav Martoník, Ivan Schmiedt, Ján Hatala a Bartolomej Horváth. V Rožňave zachycen tankem a přitlačen na stěnu domu Štefan Ciberaj. Při převozu do nemocnice zraněním podlehl.
11.40 Sovětskými vojáky obsazen vysílač Cukrák, přestává vysílat. Postupně se však skupiny televizních pracovníků pokoušely vysílat z náhradních pracovišť a narychlo instalovaných vysílačů na několika náhradních místech v Praze, ale také v Brně, Ostravě a Liberci. Televizní vysílač v Krašově u Plzně okupanti rozstříleli a poničili veškeré zařízení.
11.43 Zahájena schůze NS. Přerušena ve 12.15 a znovu zahájena ve 14.35 jako 26. mimořádná schůze pléna NS.
11.45 Při nárazu sovětského tanku do dřevěné trafiky v Dolních Kralovicích zemřeli Božena Veselá a Josef Bulík.
12.00 V Praze započala generální stávka.
12.00 V hotelu Praha se shromáždilo 22 členů a kandidátů předsednictva ÚV KSČ. Vydali prohlášení na podporu prohlášení PÚV KSČ. Žádají propuštění zadržovaných představitelů a vyzývají občany ke klidu a rozvaze.
12.00 Dubček, Smrkovský a Kriegel odvezeni ve dvou obrněných transportérech na ruzyňské letiště
12.00 Šest zemí (Kanada, Dánsko, Francie, Paraguay, Velká Británie, USA) požaduje svolání Rady bezpečnosti OSN.
12.15 V obci Krumvíř narazil sovětský tank do domu, kde zranil dvě nezletilé dívky. Jarmile Kudličkové musela být amputována levá noha. Podobných případů se stalo v celé republice několik desítek.
12.30 Na nábřeží v Bratislavě zazněla z těchto vozidel střelba směřovaná přímo do davu lidí stojících před univerzitou, při které byli usmrceni Dana Košanová, Ján Holík a Stanislav Sivák. Jozef Szvityel byl v Bratislavě postřelen do zad ruským vojákem, se zraněním zápasil tři měsíce, zemřel 26. listopadu.
12.30 Dozorčímu Hlavní správy VB hlášeno, že u Čs. rozhlasu hoří 3 tanky, jeden u Národního muzea a další u Dětského domu na Příkopech.
12.55 Čs. rozhlas vysílá prohlášení skupiny členů čs. vlády, že stojí za všemi legálně zvolenými státními a stranickými orgány a prohlášením PÚV „Všemu lidu ČSSR“ a že obsazení Československa považují za nezákonný akt.
13.00 Na okraji Desné u Jablonce nad Nisou při sjezdu z prudkého táhlého kopce cisternovému vozu s přivěšenou cisternou selhaly brzdy a v levotočivé zatáčce narazil do budovy Jabloneckých skláren. Následně došlo k výbuchu a požáru, při kterém zahynuli Marie Vodáková a její vnučka Dagmar Škavová.
13.30 V Detve zastřeleni při střetu davu s vojáky Štefan Zdechovan a Rudolf Gavorník
13.00 Nedaleko Važce tankem zachycen motocykl řízený Františkem Moštěnickým, který zemřel na místě, jeho dcera utrpěla těžké zranění.
14.00 Dav několika set lidí napadl budovu Krajské správy StB v Ostravě kvůli přítomnosti sovětských vojáků.
14.35 Zahájeno 26. mimořádné zasedání pléna NS. Přijato prohlášení odsuzující okupaci a žádající propuštění všech ústavních činitelů a odchod vojsk.
15.45 U obce Svárov srazil sovětský obrněný vůz motocyklistu Otto Trousila, který zahynul na místě.
16.00 L. Svoboda přijímá na Pražském hradě vedoucí představitele příznivců invaze. Jejich návrh na utvoření dělnicko-rolnické vlády odmítl a další jednání podmínil poradami s ostatními členy PÚV KSČ a legální vládou.
16.00 Jozef Levák si na náměstí ve Zvolenu lehl do cesty koloně sovětských obrněných vozidel s cílem zabránit jim v další jízdě. Velitel přesto vydal povel pokračovat vpřed a tank J. Leváka přejel...
16.00 Na kraji Brna byl zastřelen v automobilu Viliam Debnár z Hostěnic.
17.00 O. Černík odvezen z budovy předsednictva vlády na letiště v Ruzyni.
17.00 Zatčený tajemník MV KSČ Praha B. Šimon převezen pracovníky KGB na letiště
17.00 Ludvík Svoboda přijímá členy vlády. Požadují propuštění O. Černíka a setrvání celé vlády ve funkci. Svoboda je ujišťuje, že o propuštění internovaných představitelů bude jednat a že bez legální vlády neučiní žádné rozhodnutí.
18.00 V hotelu Praha se scházejí někteří členové ÚV KSČ a jmenují delegaci k sovětskému velvyslanci s tím, že mj. žádají o navazování kontaktů s vedením intervenčních vojsk. Vyzývají přitom všechny občany ke klidu a rozvaze.
19.00 Vláda vydává prohlášení „Všemu lidu Československa“ odsuzující invazi. Za nepřítomného O. Černíka funkci premiéra převzala B. Machačová Dostálová.
19.00 V budově VŠE předporada delegátů na XIV. sjezd KSČ z Prahy, Středočeského a Severočeského kraje. Rozhodnuto konat sjezd v Praze Vysočanech.
19.00 Veřejná bezpečnost hlásí, že Celenou ulicí jde velký průvod na Staroměstské náměstí. V čele šli mladí lidé se zakrvácenou státní vlajkou.
20.30 Košice hlásí šestatřicet těžce zraněných lidí střelbou.
20.45 V nemocnici podlehl zranění způsobenému maďarským tankem v Jihlavě Václav Frydrychovský.
21.00 Čs. velvyslanec ve Varšavě předal náměstkovi ministra zahraničních věcí PLR protestní nótu proti okupaci.
22.00 Správa VB hlásí, že v Rokycanech a Karlových Varech byly strženy pomníky rudoarmějců.
22.15 Miloš Jakeš volá ze sovětského velvyslanectví pl. Šalgovičovi a vytýká mu, že nedělá aktivní kroky.
21.20 U Tasovic najel tank na osobní vůz. Na následky nehody zemřela Anna Trechová, řidič byl těžce zraněn.
22.30 V Čs. rozhlase druhý projev L. Svobody... Prezident uvedl, jaké úsilí během dne vyvíjel a jak mu to současné podmínky dovolily. Se členy delegace Národního shromáždění a se členy vlády jednal o naléhavých problémech obnovy normálního života v zemi a zajištění její integrity. Ze své dovolené v Jugoslávii odjeli místopředseda vlády O. Šik a ministr zahraničních věci J. Hájek do Bělehradu na čs. zastupitelství, aby se spojili s čs. misí při OSN v New Yorku. Jan Mužík sdělil J. Hájkovi, že dostal z Prahy pokyn, aby se nezúčastňoval zasedání Rady bezpečnosti, načež mu J. Hájek nařizuje, aby se ihned odebral na toto jednání a přečetl tam stanovisko čs. vlády, odsuzující okupaci. O. Šik volal z Bělehradu na Pražský hrad L. Svobodovi a sdělil mu, že J. Hájek vystoupí v OSN. Ten s tím mlčky souhlasil. V noci dává V. Šalgovič pokyn náčelníku VI. správy MV k vytištění 1 500 kusů „Výzvy velitele spojeneckých vojsk v Praze a ve Středočeském kraji k obyvatelstvu“ Prohlášení ÚRO a předsedů Odborových svazů se staví plně za prohlášení prezidenta, vlády a PÚV KSČ. Obrací se na všechny odborové svazy světa, aby protestovaly všemi prostředky proti tomuto násilnému činu, Emil a Dana Zátopkovi vydávají prohlášení, v němž žádají vyloučení sportovců ze zemí agresorů z účasti na olympijských hrách v Mexiku.
23.30 V New Yorku se schází Rada bezpečnosti OSN, která jedná o situaci v ČSSR.
23.40 Čtyři tanky obsazují rohy Václavského náměstí, ulice Politických vězňů a Opletalovy ulice. Před budovou ČTK zastavuje deset vozů s okupanty, kteří následně obsazují všechna pracoviště, vypínají dálnopis a zakazují zvedat telefony. Na zaměstnance agentury hodinu míří samopaly.
24.00 V Ústí nad Labem utrpěl smrtelné zranění Petr Fridrich, který se ještě v noci pokusil vlastním tělem zastavit sovětské tanky projíždějící městem.
24. 00 Čs. rozhlasu předána výzva vojenského velitele Prahy gen. I. Velička o zákazu vycházení od 22.00 do 05.00 hodin.
Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů)

Speciální příloha SRPEN 68 V PROSTĚJOVĚ je nově v prodeji přímo v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku za pouhých 10 korun!

34 srpen titul

Total Comments

  • Makovec
  • Zlatá Brána
  • Václavková
  • 1
  • 2
  • 3

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Přidejte si nás na Facebooku

Anketa - hlavní

Jak se vám líbí v kavárně FACE TO FACE CAFE-BAR

Fotbalový sumář
Volejbalová horečka
Prostějovská basketmánie
Hokejový servis
2017 vitejte na svete banner
Speciály Večerníku
2016 jak sel cas banner
2016 stiny minulosti banner

2018 tv pohoda banner

Barometr

Bavily se tisícovky lidí.

Uplynulý víkend přinesl dvě naprosto velkolepé akce v prostějovského regionu. Keltská noc v plumlovském kempu Žralok i tradiční Josefkol v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem přilákaly tisíce lidí k návštěvám. Nejen organizátoři tak mohli být spokojeni, vyšlo dokonce i počasí.

Krást je tak jednoduché?

Policisté řeší aktuálně případ, nad kterým zůstává rozum stát. Zatím neznámý drzoun se vloupal do chaty u Mostkovic a vůbec mu nevadilo, že uvnitř spalo hned několik osob! Ty se bohužel neprobudily, takže zloděj si zcela nerušeně pobral věci za 30 tisíc korun, včetně inhalátoru pro astmatiky…

Total Comments

Osobnost týdne

MIRAI
29 mirai
Jednu z největších „pecek“ připravili organizátoři Prostějovského léta minulý čtvrtek, kdy večer na náměstí T. G. Masaryka vystoupila kapela Mirai. O tom, že mezi stovkami fanoušků byla nejvíce zastoupena nejmladší generace, snad není třeba hovořit...

Total Comments

Číslo týdne

4 486
Prostějované se během prvního pololetí tohoto roku výrazně pohoršili ve svém chování. Letos od ledna do konce června řešili strážníci městské policie celkem 4 486 přestupků, což je o 718 případů více než za stejné období roku 2018.

Total Comments

Výrok týdne

„Lidé se nestyděli plakat, také já jsem uronila slzu!

Náměstkyně primátora Milada Sokolová takto v exkluzivním rozhovoru pro Večerník komentovala atmosféru na náměstí při promítání filmu Bohemian Rhapsody.

Total Comments