Dobré ráno, dnes je pátek 16.11.2018
svátek slaví Otmar,
zítra Mahulena
•Žhavé novinky, informace, soutěže a výhry jen
pro vyvolené, kteří se přihlásí k odběru níže...

05 valna_hromadaSobotní valná hromada Okresního fotbalového svazu Prostějov, která se konala v restauraci H Club, v sobě de facto zahrnovala hned trojici valných hromad - mimořádnou valnou hromadu občanského sdružení OFS Prostějov, o.s., dále mimořádnou valnou hromadu organizační jednotky FAČR a především pak volební valnou hromadu Okresního fotbalového svazu Prostějov.

Zrušení občanského sdružení

Bodem číslo jedna při setkání fotbalových funkcionářů se stalo projednání a schválení zániku občanského sdružení OFS Prostějov, o.s. Přítomní delegáti nejprve zvolili sekretáře svazu Pavla Peřinu předsedajícím valné hromady, trojici Tomáš Vincourek, Eduard Knoll, Bohumil Vodák do mandátové komise a trio Zdeněk Macharáček, Roman Jedlička a Karel Pařenica do návrhové komise.

Mandátová komise přednesla zprávu, podle níž bylo přítomno devětatřicet z jednapadesáti pozvaných delegátů s hlasovacím právem, deset z jedenácti s poradním hlasem a deset ze čtrnácti hostů. Následně Pavel Peřina zdůvodnil zrušení občanského sdružení faktem, že OFS je členem FAČR, která má své stanovy, a nelze, aby spolek s organizačními jednotkami měl více než pouze jedny stanovy.

Vzniklo tak usnesení o zániku sdružení sloučením s OFS Prostějov coby organizační jednotkou FAČR s právní subjektivitou, na níž by byla převedena všechna práva a závazky. Tento krok všichni podpořili.

Mimořádná valná hromada organizační jednotky FAČR

Schválením usnesení skončila první valná hromada a plynule začala druhá. Počet hlasujících delegátů se zvýšil o jednoho a rovná čtyřicítka klubů tak rozhodovala o sloučení organizační jednotky FAČR s končícím občanským sdružením.

Odsouhlasené znění usnesení uložilo výkonnému výboru požádat do pěti dnů ministerstvo vnitra o zápis OFS Prostějov coby organizační jednotky FAČR do základního registru právnických osob, zaslat na legislativně právní oddělení FAČR doklad ministerstva vnitra o zápisu a také převzít dnem registrace veškerá práva a závazky od zaniklého občanského sdružení OFS Prostějov, o.s.

Volební valná hromada

Velice rychle od dopoledního zahájení přišel na řadu i hlavní bod programu - volba nových orgánů OFS. Mandátová i návrhová komise zůstala beze změny, volební komisi utvořila pětice Jaroslav Čížek, František Kocourek, Stanislav Cetkovský, Jaroslav Jordán a Ivo Polák. Po schválení jednacího a volebního řádu, ze kterého vyplynulo, že volba bude tajná a je nutné získat alespoň polovinu hlasů přítomných delegátů, přednesl zprávu o činnosti OFS předseda svazu Vladimír Trunda.

05 valna_hromada1Končící boss zrekapituloval hlavní činnosti svazu, přednesl, co se povedlo, zdůraznil, že se na okrese neobjevila žádná korupční kauza a je pro něj nepředstavitelné dát při výběru předsedy národní fotbalové asociace znovu hlas Miroslavu Peltovi. „Morava se musí semknout a jít za svým kandidátem,“ vybízel. Svou prezentaci zakončil konkrétními čísly o hospodaření svazu.

Se zprávou revizní komise přišel její předseda Jiří Kresta, poté nastal čas první diskuse. Předseda krajského výkonného výboru ve své zdravici vyzval ke zklidnění situace v celém fotbale, sjednocení Moravy a zvolení pracovitého výboru. Slovo si po něm vzal mostkovický sekretář Miroslav Běhal a vznesl dotazy na dotace od ministerstva a na poplatky oddílů FAČR. „Mám k 28. únoru zaplatit 200 korun a dostanu zpět 255 korun. Proč? To je kocourkovina prvního stupně a přináší jen další administrativu,“ rozohnil se. Podotkl, že jde o represe vůči malým oddílům, aby se pár lidí mělo trochu líp...

Po Trundově odpovědi a podotknutí, že peníze z příspěvků jsou určeny jen pro kluby hrající krajské a okresní soutěže, nikoliv první, druhou, třetí nebo čtvrtou ligu, si postěžoval na současné nastavení mládežnických regulí o minimálním počtu družstev jednatel Kralic Jiří Svozil. Za pravdu mu dal i další host Jiří Lužný, sekretář krajského svazu. „Soutěží je hodně, ale dětí málo. Nezachytili jsme obrovský úbytek mládežníků a je to problém pro oddíly i pro okres, protože ten nenaplní své soutěže. Důležité je změnit strukturu, upravit předpisy. Doba nazrála na změnu, bude velká valná hromada,“ vyzval kluby k aktivitě.

Předseda Dobromilic Jaroslav Jordán také upozornil, že se již od srpna scházelo zhruba pětadvacet oddílů, jimž se nelíbilo stávající nastavení. Jejich hlavním požadavkem bylo zjednodušit u mládeže administrativu spojenou s registrací a členstvím ve fotbalové asociaci.

Roman Minx odstoupil ještě před hlasováním

Do boje o předsednické křeslo se měli původně pustit tři funkcionáři - Vladimír Trunda, Milan Elfmark a Roman Minx. Posledně jmenovaný však svou kandidaturu stáhl, soustředil se na zvolení do výkonného výboru a vyzval zástupce, kteří mu chtějí dát svůj hlas, aby podpořili Milana Elfmarka. Po přečtení jeho prohlášení následoval hlasitý potlesk z řad kolegů. Z bitvy o šest míst do výkonného výboru pak na vlastní žádost z rodinných důvodů odstoupil dosavadní člen svazového vedení a šéftrenér čechovické mládeže Jaroslav Liška.

Oba zbývající kandidáti na předsedu VV OFS dostali v abecedním pořadí možnost představit své vize. Přednost tak měl starosta Olšan a vědecký pracovník Elfmark. Jako první se vrátil k dopisu kolujícímu nejen mezi předsedy fotbalových klubů: „Opět se dává do souvislosti moje jméno s věcmi, s nimiž nemám nic společného. Mrzí mě to...“ Následně poděkoval oddílům za podporu a nastínil své představy. „Vážím si práce všech poctivých funcionářů ve fotbale. Obětují tomu hodně času a úspěch zde není úspěchem jednotlivce, ale kolektivu. Nechci slibovat žádné vzdušné zámky, OFS je servisní organizace, která organizuje fotbalové soutěže na všech úrovních a zastupuje vás a snaží se pro vás vyjednat co nejlepší podmínky,“ zmínil a pokračoval: „Vážím si práce pana Dvořáčka v STK, chtěl bych pokračovat v nastoupené cestě v komisi rozhodčích i disciplinární komisi.“ Za podstatné označil výraznější zapojení obecních úřadů, mládež a skutečnost, že prostějovské celky se neobejdou bez vesnických. „Stalo se mi, že pět mladších žáků mi odešlo do 1.SK. S kým mám nyní hrát soutěž? Pokud nebudeme spolupracovat, bude to špatné,“ varoval.

Úřadující předseda svazu Vladimír Trunda požádal o podporu pro další období. Slíbil, že bude usilovat o propagaci fotbalu, vedení mládeže ke zdravému způsobu života, pomáhat při žádostech o dotace i snažit se o to, aby komisi rozhodčích vedl nerozhodčí. „Prožil jsem šest let ve funkci předsedy OFS. Byla to léta, kdy mi někdy bylo hrozně, ale naopak i velmi dobře. Není lepší pocit jako po vítězném zápase. V příštích letech nás čeká pracovitost a nasazení,“ podotýkal.

Konický Kučera: Podpořme Kubíčka!

05 valna_hromada2S dotazem na oba kandidáty přišel jednatel Sokola Konice Jiří Kučera. Blíží se totiž březnová krajská valná hromada i následná valná hromada fotbalové asociace a vyzval zájemce o předsednickou židli, aby se jasně vyslovili, koho budou podporovat, přestože zatím není jasné, kdo se bude o funkce ucházet. „Kdysi byla Morava velmi silná a rád bych, aby se to začalo řešit na všech OFS v Olomouckém kraji a také veřejnost se tím zabývala. Aby kandidáti byli jasní a mohli prezentovat své přednosti. Musíme si sami vybrat, kdo bude naším kandidátem,“ představil svou myšlenku a posléze také zveřejnil jméno, které on sám podporuje - bývalého místopředsedu ČMFS Jiřího Kubíčka!

Trunda k tomu připojil, že on sám by již nevolil současného předsedu FAČR Miroslava Peltu ani pravděpodobného kandidáta Vladimíra Dostála z 1.HFK Olomouc. „Pana Dostála jsem zažil jako funkcionář v Lutíně, když budoval svoji kariéru a postupoval soutěžemi nahoru. Ne vždy to bylo čisté... Jestli se objeví nějaká osobnost na scéně v průběhu půl roku, je otázka. Měl by to být někdo, kdo není spojen s korupční aférou, měli bychom si ho vybrat sami na různých setkáních,“ sdělil svůj názor.

Kluby se rozhodly pro radikální řez

Trundovi nepomohla ani slova proti Peltovi či Dostálovi a součet hlasů dopadl jednoznačně – 29 pro Elfmarka, 10 pro Trundu. O post člena výkonného výboru se ucházelo devět zájemců, potřebných jednadvacet hlasů dostalo sedm z nich a místo získalo šest nejúspěšnějších – Jiří Přikryl a Josef Sklenář dostali dvaatřicet hlasů, Ladislav Dudík o jeden méně, Jan Kubalák rovnou třicítku, Miroslav Juránek devětadvacet a Roman Minx šestadvacet hlasů. Do revizní komise kandidovali Roman Jedlička, Miroslav Navrátil a po odstoupení Radoslava Švédy i Stanislav Píchal a celý triumvirát uspěl.

Na závěr schválila valná hromada usnesení, v němž uložila klubům předložit minimálně dva adepty k proškolení na rozhodčího, s cílem získat minimálně deset nových sudí. Dále pokračovat v soutěži fair play, proškolit oddílové rozhodčí, více zapojit komisi mládeže a zatraktivnit stávající soutěže, projednat způsob úhrady členských příspěvků a jejich výši, aktivně vystupovat při volbě vhodných kandidátů do krajského svazu, výkonného výboru Moravy i FAČR, podpořit vznik komise ženské kopané při okresním nebo krajském svazu. Na žádost Jaroslava Jordána ještě předseda návrhové komise Zdeněk Macharáček připojil další dva body - projednat s vyššími orgány zjednodušení členství a registrace hráčů a provádět výjezdní zasedání s cílem více propojit spolupráci s oddíly.

Nové vedení ocenilo končící legendy

O znovuzvolení do výkonného výboru usilovala i dvojice funkcionářských matadorů Ladislav Dvořáček a František Mikulka. Oba při tajné volbě tentokrát neuspěli a po velmi dlouhé době předali svou pozici v nejužším vedení mladším. Nově utvořený výkonný výbor i zástupci všech přítomných klubů jim ale za jejich odvedenou práci poděkovali a potleskem vestoje i předáním drobných darů se s nimi rozloučili. „Určitými věcmi jsem překvapen, někteří lidé pracovali na změně. Mrzí mě, co se stalo. Prožil jsem ve výboru mnoho let, každý má ale právo včas odejít a dát prostor mladším,“ zalitoval tak radikální proměny OFS sedmasedmdesátiletý končící místopředseda svazu a bývalý předseda Železáren Prostějov František Mikulka. Celý život se věnoval především mládeži a s fotbalem prožil spoustu krásných chvil. Nyní si přeje, aby i nové vedení bylo pracovité a zasloužilo se o další růst kopané v Prostějově. „Zdravotně se však cítím velmi dobře a pokud bude o mé služby zájem, rád bych v práci pokračoval,“ doplnil držitel Ceny Dr. Václava Jíry.


NOVÉ VEDENÍ OFS PROSTĚJOV

PŘEDSEDA OFS

Milan Elfmark    starosta TJ Sokol Olšany u Prostějova

VÝKONNÝ VÝBOR

Ladislav Dudík     sportovní manažer 1.SK Prostějov

Miroslav Juránek  garant komise rozhodčích OFS Prostějov

Jan Kubalák        sportovní manažer TJ Sokol Klenovice na Hané

Roman Minx       předseda FC Ptení

Jiří Přikryl           sekretář TJ Smržice

Josef Sklenář     sekretář TJ Sokol Čechovice

REVIZNÍ KOMISE

Roman Jedlička     trenér „A“ mužstva Sokola Konice

Miroslav Navrátil    místopředseda TJ Sokol Plumlov

Stanislav Píchal     předseda FC Kostelec na Hané

 

 

Total Comments

  • Repoint nabídka na listopad 2018
  • mp
  • 1
  • 2

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Přidejte si nás na Facebooku

Anketa - hlavní

Jste spokojeni s volbou prostějovského primátora, kterým se stal František Jura?

Fotbalový sumář
Volejbalová horečka
Prostějovská basketmánie
Ceník inzerce
Hokejový servis
2017 vitejte na svete banner
Speciály Večerníku
2016 jak sel cas banner
2016 stiny minulosti banner

2018 tv pohoda banner

Barometr

Město už žije zimou.

 Uplynulý pátek byla definitivně zahájena Prostějovská zima, a to konkrétně slavnostním otevřením provozu mobilního kluziště na náměstí T. G. Masaryka. Přestože kalendářní dá na sebe zřejmě ještě nějaký ten týden čekat, tak kulturní je zde. Zatím si užijme bruslení, brzy se dočkáme vánočního jarmarku.

Nemá to konce

Problémy bývalého šéfa mládežnického hokeje v Prostějově Michala Tomigy jsou, zdá se, ještě větší, než se původně myslelo. Na jeho hlavu už padlo obvinění z dotačních podvodů, nově pak také obvinění z přečinu krácení daní se škodou bezmála čtyř set tisíc korun. Kde se tato kauza zastaví...?

Vítězkou prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele v Olomouckém kraji se stala Karolína Mlčochová ze střední školy Trivis. K vítězství museli oblíbené kantorce dopomoci samotní studenti. Jejich úkolem totiž bylo přesvědčit porotu, proč právě jejich navržená kandidátka je tou nejoblíbenější. A povedlo se!

Total Comments

Osobnost týdne

Eliška Balzerová

 
balzerovaVšech patnáct postav v laskavé komedii Můj báječný rozvod zvládla s bravurou v prostějovském divadle skvělá česká herečka Eliška Balzerová. Pondělní závěrečný díl festivalu Aplaus 2018 vyšel na jedničku, a to před naprosto vyprodaným hledištěm.

Total Comments

Číslo týdne

83
Přesně tolik schodů k nebi vede přes novou rozhlednu Kopaninka, která se vypíná u Repech do výše 22 metrů. Pátý objekt tohoto druhu na Prostějovsku a první v jeho západní části by měl přilákat turisty i cykloturisty ze širokého okolí, pro něž bude otevřena 2. prosince. Celkové náklady na výstavbu se vyšplhaly ke třem milionům korun.

Total Comments

Výrok týdne

„JSEM PROSTĚ EXHIBICIONISTA“

Frontman legendární skupiny
Olympic Petr JANDA učinil v exkluzivním rozhovoru pro Večerník vážné přiznání...

Total Comments