kdo je_bannerČerven v plném rozpuku a my pokračujeme v rámci již zaběhnutého projektu „PV Večerník-JEŠTĚ VĚTŠÍ“ ve stále více oblíbeném zápolení, které můžete pravidelně nacházet na stránkách nejčtenějšího regionálního periodika. Také v tomto čísle se tudíž opětovně setkáváte s fotografií známé osobnosti veřejného života, která je graficky mírně „poupravena“ a vaším tradičním úkolem je poznat, kdo že se to na snímku nachází...