Pravidelným bodem jednání zastupitelstva bývá tradičně diskuse nad blížící se rekonstrukcí jižní části centra města včetně budovy Společenského domu. Ani ve středu 18. listopadu tomu nebylo jinak. Radní ujistili zastupitele, že čas obnovy zanedbané části centra se blíží. To ostatně prozradil primátor v exkluzivním rozhovoru pro Večerník, který jste si mohli přečíst v minulém čísle.

Vítězná studie vzešlá z loňské architektonické soutěže počítá s revitalizací celého prostoru, a to včetně tržnice, parkovišť a kulturáku. Ten by měl přijít na řadu jako první. „Stále tvrdím, že k rekonstrukci budovy Společenského domu musí dojít ještě v tomto volebním období. To je pro nás jednoznačný úkol. Na poradě vedení městě jsem těsně před zastupitelstvem řekl, že podrobnostmi studie se budeme zabývat v nejbližších dnech či týdnech. Usilovně budeme pracovat na projektové dokumentaci a všech potřebných úkonech souvisejících se zahájením rekonstrukce budovy včetně jejího interiéru,“ sdělil zastupitelům primátor František Jura (ANO 2011).

Opoziční zastupitel František Fröml (Změna pro Prostějov) ale upozornil, že studie je příliš obecná a bohužel již neexistuje komise architektury, která by ji prostudovala, a odborníci se tak podíleli na přípravách projektu. „Cesta od studie k projektu je ještě velmi dlouhá,“ zmínil Fröml, který podotkl, že na nákladnou rekonstrukci Společenského domu nemusí být dostatek finančních prostředků. „V rámci dalšího projednávání studie je naplánováno setkání výrobního výboru, na které by měli být pozváni zástupci vedení města i celého zastupitelstva. Budete tak všichni informováni o dalších postupech. Setkání jsme chtěli svolat začátkem prosince, nicméně protiepidemická opatření to nedovolují. Uskuteční se ale v nejbližším možném termínu,“ ujistil městský architekt Jan Mlčoch. „Zcela jistě bude výsledný projekt ještě připomínkován před vlastní realizací,“ dodal primátor Jura.