Apríl je měsícem proměnlivým, díky žertíkům i veselým. V dějinách tomu tak ovšem ne vždy bylo. A tak se po čase opět pojďme podívat do zdejších kronik, které nám nabídly řadu zajímavých událostí. Ty nej jsme pro vás v rámci tradičního přehledu vybrali.

Duben 1952 se nesl například ve znamení aktivit ONV, který začal vydávat noviny Socialistická vesnice. Svoji činnost započala i okresní hygienická stanice a také byl otevřen Okresní pionýrský dům Miroslava Látala, což byl představitel pionýra, který tragicky zahynul při přestavbě budovy nacházející se za Kosteleckou ulicí na bývalé střelnici. V Brně zemřel prostějovský rodák akademický sochař Emil Hlavica. A také byli na dlouholeté pobyty ve vězení odsouzeni spoluobčané Frömmel a Dřevo za údajné přechovávání diverzantů. Šlo o osm, respektive dvanáct let.

V dubnu 1962 byla v Prostějově podpořena stavební činnost, bylo ustaveno šest družstev, která měla celkem 926 členů. Duben 1972 byl ve městě vcelku bouřlivý. Přesně 18. dubna v 11:11 hodin bylo zaznamenáno zemětřesení. A v Klubu strojařů se již 4. dubna třásly stěny také, jelikož se zde konal festival beatových skupin. Voda je oblíbené téma v Prostějově, ale zajímavou zmínku najdeme již v dubnu 1982, kdy se můžeme dočíst, že do provozu byl dán, zatím provizorně, přívod z Brodku u Prostějova.

Duben 2012 mimo jiné přinesl tyto události. Na svém dubnovém zasedání schválilo zastupitelstvo města  změnu názvu prostějovské botanické zahrady. Bylo schváleno jméno Petra Albrechta, který  měl blízko k přírodě a jako pracovník referátu životního prostředí okresního úřadu  se již za minulého režimu snažil zachránit botanickou zahradu, když se uvažovalo o jejím přestěhování. To se mu podařilo. Podílel se také na vyhlášení přírodního parku Velký Kosíř a vyhlášení mnoha dalších maloplošně chráněných území. Dále publikoval své odborné práce, pořádal floristické kurzy a školy ochrany přírody, prováděl inventarizační průzkumy a navrhoval pro ně vhodné ochranářské zásahy. Nedlouho po svých 40. narozeninách tragicky zahynul i se svou ženou Magdou a starším synem Janem při autonehodě. Ještě v témže roce mu byla in memoriam udělena Cena ministra životního prostředí za rok 2001. Prostějovská botanická zahrada, která návštěvníkům nabízí přes třináct set druhů unikátních rostlin a více než sto dřevin, se od té doby rozrostla o necelou polovinu své stávající plochy. Celkové náklady byly odhadnuty na necelých šest milionů korun, zatímco předtím měla asi čtyři a půl tisíce metrů čtverečních. Na provoz zahrady, která je v Prostějově již od roku 1933, magistrát ročně přispívá částkou asi sedm set padesát tisíc korun. ¨

V pátek 27. dubna proběhlo v prostějovském městském divadle finále soutěžní módní přehlídky Doteky módy 2012, kterou Střední škola designu a módy pořádala již podvanácté. Rozhodování poroty v předkole bylo těžké, ale do finále z téměř 60 soutěžních modelů postoupilo 19 nejlepších. Již tradičně ještě před finále soutěže pořádající škola předvedla publiku svou malou inspirativní módní přehlídku studentských kolekcí. Byl to průřez tím, co za jeden školní rok začínající designéři ve výuce navrhli a ušili. Porotě tentokrát předsedal Lukáš Lindner, přední český módní návrhář a bývalý student prostějovské oděvní školy.

Pro návštěvníky všech věkových kategorií od 2 let byla zavedena nová procedura v  plaveckém bazénu městských lázní – mořská koupel. V kabince pro dvě osoby působí jemná sprejová sprcha. Po dobu 15 minut bylo možno inhalovat unikátní mořskou vodu z „Evropského mrtvého moře“ získávanou z hlubinného vrtu z období třetihor. Účinek je vytvářen tlakem vzduchu ze speciální trysky. Koncentrace minerálních látek a solí v mořské koupeli totiž mnohonásobně převyšuje podíl těchto látek a solí v mořském vzduchu. Samotné účinky mořské koupele se vyrovnají koupání v moři, inhalační účinky jsou ovšem mnohem vyšší. Koupel navíc vyčistí pokožku. Po ukončení koupání je proto vhodné nechat sůl na kůži ještě nějakou dobu působit.