Plumlov není pouze Plumlov, ale i jeho poměrně velké místní části. I proto nebyli na ustavujícím zastupitelstvu zvoleni pouze starostka a místostarostové města, ale také předsedové zdejších osadních výborů.

Za Soběsuky nyní bude vystupovat zejména Miroslav Vrána, za Žárovice Hana Švédová a za Hamry David Vančík. Všichni byli novými zastupiteli zvoleni jednomyslně.