Na vše se dá zvyknout. Na válku, šibenici, a dokonce i na lidskou hloupost. Jen s ní musíme být dostatečně často konfrontování. Je pozoruhodným paradoxem, že nejlepšími učiteli moudrosti ve skutečnosti nejsou nejrůznější mudrcové, ale naopak hlupáci. Protože právě oni nás učí mlčet a pracovat.

Pro vyrovnaný život jsou nezbytné tři základní věci. Uvědomit si, že nejsem víc než kdokoliv jiný. Říká se tomu pokora. Dojít k přesvědčení, že dokážu čelit jakékoliv situaci. Tomu se zase říká odvaha. Poslední neméně důležitou věcí je pochopit, že v mnoha případech je lepší mlčet a nereagovat na hloupost jiných lidí. Tomu se říká moudrost. Pan Werich říkal, že nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem. Není to pravda. Faktem zůstává, že takové setkání není příjemné. Pro život je však nesmírně důležité. Jen díky němu si můžeme vytrénovat všechny tři výše uvedené ctnosti – pokoru, odvahu i moudrost.

Můžeme s někým bytostně nesouhlasit, a dokonce jeho názory a činy odsuzovat. Na druhou stranu nikdy bychom neměli zapomenout na to, že nám to nedává právo cítit se někým víc, než je on sám, obzvláště pokud neznáme jeho minulost a vnitřní motivy, které jej k těmto postojům přivedly. Děláme různé věci, ale nikdo z nás se nemůže cítit být někým víc, než je ten druhý. Jsme-li pokorní, je nám jasné, že jsme blbci prostě všichni. Každý však svým osobitým způsobem. Někteří hlupáci se však odlišují od ostatních tím, že tento základní fakt nikdy nepřijmou.

Přestože jsme si všichni rovni, vždy mezi námi budou existovat rozdíly a všichni budeme čelit nějakým překážkám. Strach z toho, že je nezvládneme, bývá jednou z hlavní příčin toho, že začneme myslet sobecky a budeme se snažit chránit pouze sebe samé. Pokud nebudeme přesvědčeni, že jsme schopni čelit všem blbcům na světě, pak to s námi nikdy nemůže dobře dopadnout. Jenže tuto odvahu lze získat jen díky opakovanému kontaktu s nimi.

Není možné být přitom vždy lhostejný k tomu, co se kolem nás děje. Na druhou stranu nesmíme zapomenout, že ve chvíli, kdy se více jak minutu hádáte s blbcem, už se hádají blbci dva. Mít v takové hádce poslední slovo je spíše ostudou než vítězstvím. Vždy se dá totiž dělat něco mnohem užitečnějšího. Není ale rozhodně ani pravdou, že moudřejší ustoupí. Pravdou ovšem zůstává, že moudřejší vždy jako první zmlkne. Ani takové moudrosti bychom však nikdy nemohli nabýt bez toho, pokud bychom nebyli vystaveni lžím a výmyslům jiných lidí.

S hloupostí je to prostě stejné jako s ledovou vodou. Pokud do ní vlezete bez patřičné průpravy, bude vám na umření. Ale budete-li to postupně dávkovat, pomalu si na ni zvyknete. Její negativní dopad bude na zdravého člověka čím dál menší. Úplně stejným způsobem se můžeme otužovat vůči všem negativním vlivům kolem nás.  Covid přivedl mnohé lidi k otužování a tím pádem i k posilování vlastní imunity. Věřme, že nedaleko zuřící válka s jasně vymezeným agresorem a nejrůznější reakce na ni ve finále povedou ke zlepšení naší psychické odolnosti. Otužovat se dá totiž i v létě. Hlavně vůči hlouposti, závisti i nenávisti.