Uteklo to jako voda a máme tady poslední, tedy prosincový kronikářský přehled. A tak neotálejme, ať nám ty vánoční svátky neutečou a pojďme hned na to. Je jasné, že konec každého roku přinesl hned řadu zajímavých událostí.

Začneme hned zhurta sportovními úspěchy prostějovských boxerů a sportovců v kolové z prosince 1950. Mistrem republiky v boxu se stal Miloš Králíček a mistry v kolové se stali bratři Novákové. Všichni byli členy Sokola I Prostějov. Došlo i k převzetí majetku. OÚNZ získal fundus po Masarykově lize proti tuberkulóze. Začalo se uvažovat o stavbě nového areálu Železáren na jižním okraji Prostějova. V souvislosti s reorganizací kožedělného závodu a k jeho přejmenování na GALA národní podnik vyšlo poslední číslo časopisu Krasická Kotva.

Prosinec 1960 přinesl změnu v kulturní oblasti, a to konkrétně u mužských pěveckých sborů, když pěvecký soubor Ferdinand Vach, založený v roce 1955, byl sloučen s klasickým sborem Orlice, jejímž dirigentem byl tehdy Karel Hejdušek. Byla vytvořena okresní plemenářská správa. Za celý rok bylo dodáno do domácností 2 240 000 kubických metrů vody. 161 manželství ze 448 bylo opakováno církevně, takže takřka čtvrtina občanů se nebála problémů s režimem.

V prosinci 1970 bylo provedeno sčítání lidu a i pro Prostějov z toho vyšly zajímavé údaje. Náš okres měl tehdy celkem 101 obcí se 114 263 obyvateli, z toho bylo 112 500 Čechů, 1 281 Slováků, 134 Němců, 41 Poláků, 61 Ukrajinců a Rusů, další národnosti následovaly. Bylo otevřeno panoramatické kino METRO, které se stavělo od roku 1967 za celkovou sumu 7,5 milionu tehdejších korun podle projektu architekta Zdeňka Michala z Brna. Plastiku ve vstupní hale vytvořil akademický sochař Jan Tříska. Okresní svaz protifašistických bojovníků vydával svůj časopis Hlas revoluce Prostějovska. Na X. oddělení prostějovské nemocnice byla slavnostně otevřena koronární jednotka, zásluhu na tom měl tehdejší primář interny MUDr. Jaroslav Vyroubal, mimochodem můj strýc, který pak na ní sloužíval dlouhá léta stejně tak jako můj otec.

V prosinci 1980 zemřel Jan Faustin Procházka, hudební skladatel a dirigent. Nákladem tehdejších 2 milionů korun byla v akci „Z“ dokončena 1. etapa stavby požární zbrojnice. Fotbalisté Prostějova tehdy hráli národní ligu skupinu B. Běžná mzda byla hluboko pod celostátním průměrem, v roce 1980 to bylo 2 455 Kčs. Naopak zaměstnanost žen stála vysoce nad průměrem.

A jsme v porevolučním prosinci 1990. Konkrétně 11. prosince se konalo v Domě služeb ustavující zastupitelstvo města, byly zrušeny národní výbory. Po dvanáctihodinovém jednání byl starostou města zvolen Ing. Miroslav Zikmund. Zástupci starosty byli zvoleni pánové Ivo Slavotínek a Antonín Hanzalík a dalších deset radních. Na hlavním náměstí probíhaly od 13. prosince předvánoční koncerty. Demokracie s sebou přinesla i negativa, zvýšil se počet alkoholiků a narkomanů. Ve městě v prvním demokratickém roce žilo 50 639 obyvatel.

Hned v úvodu prosince 2010 zasáhla Prostějovsko sněhová kalamita. Na zledovatělých silnicích došlo k celé sérii dopravních nehod, naštěstí se obešly bez vážných zranění. Ve dnech 9. a 10. prosince se na náměstí odehrála velkolepá akce, která připomněla 50 let vzájemné spolupráce města s místní posádkou. Návštěvníci mohli zhlédnout vojenskou techniku, kterou 601. skupina speciálních sil využívá například ve svých misích. Současně byla pokřtěna kniha Dum spiro spero, což je rozsáhlá publikace věnovaná vypravováním a vzpomínkám konkrétních vojáků, kteří prošli elitní jednotkou. Autorem knihy je známý vojenský historik Eduard Stehlík. Dum spiro spero je však zároveň mottem 601. skupiny speciálních sil. Záštitu nad akcí převzali ředitel Vojenského zpravodajství generálporučík Ondrej Páleník a starosta města Miroslav Pišťák.

Tak takový byl prosinec v letech minulých. Doufejme, že ten letošní bude alespoň trochu pohodový a že nás po rozvolnění nepoloží další várka covidu. Přeji všem hlavně pevné zdraví a buďme stateční, společně to dokážeme! Snad...