Možná jste zaznamenali, možná sami byli účastni letošního martýria skrytého pod označením podání přihlášky na střední školu. Já se na to podívám z té školské strany. Je mi upřímně líto všech zákonných zástupců a kandidátů studia, protože se stali oběťmi neskutečné mediální masáže. Upřímně být letos rodičem deváťáka a zapnout televizi, rozhlas nebo číst noviny, tak mi sleze zbytek vlasů z mé plešaté hlavy, protože se na mě valí hlášky typu: „Jsou silné ročníky“, „Na školách je málo míst“, „Vaše dítě se nemusí dostat na maturitní obory“, „Co s neúspěšnými?“, atd. Takže pojďme do reality.

Ano, ročníky silné jsou, ale opravdu nic nevyřeší navýšení počtu gymnaziálních tříd. To je mantra, již média ráda používají a doslova obviňují krajské zřizovatele škol z toho, že v dané věci nic nečiní a jsou tak zodpovědní za to, že deváťáci zůstanou na ulici. Jsem upřímně rád, že zrovna Olomoucký kraj si zachoval chladnou hlavu. Jeho koncepce je totiž dlouhodobě kvalitně nastavena a já oceňuji jeho podporu především odbornému školství, a to včetně stipendijního systému s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji“. Olomoucký kraj od školního roku 2022/2023 podporuje žáky 48 oborů vzdělání, z toho 30 učebních oborů a 18 oborů zakončených maturitní zkouškou.

Bohužel jsme se dostali do stádia, kdy nikdo nechce dělat rukama, každý chce být manažer, velkopodnikatel a získat maturitu stůj co stůj. A děje se také to, že se na střední školy a maturitní obory hlásí kandidáti se čtyřkami, což by bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Stále platí, že není dobrý ten ředitel střední školy, jenž přijme kandidáta se čtyřkami. Na učebních oborech jsou pak prázdná místa a řemeslo, které kdysi mělo zlaté dno, schází na úbytě. Ale pojďme dál.

Neskutečný amatérismus opět předvedla naše „drahá a milovaná“ Česká pošta. Připadá vám normální, aby někdo doručoval do školské instituce doporučené zásilky v šest hodin večer? No mně teda opravdu ne! Snad proto rodiče letos žádali potvrzení o přijetí přihlášek, telefonovali do škol, zda přihláška jejich dítěte dorazila. Jejich nervozita byla opět na hodnotě deset z deseti. Tvrdím, že pošta jako instituce dlouhodobě nefunguje pro občany, ale není to chyba doručovatelek ani úřednic u přepážek, ale evidentně neschopného managementu. Dost se divím ministrovi vnitra, že se nezaměřil na jiné lidi a začal vyhazovat dozorčí radu této instituce. Domnívám se, že by možná stačilo zeptat se i místního managementu na Poděbradově náměstí, zda je se sebou spokojen, a pak se také zeptat, zda zná adresu prostějovské pobočky Úřadu práce ČR, kam bych ho já osobně poslal...

A teď k výchovným poradcům základních škol. Je mi líto všech těch poctivých, kteří byli zavaleni přihláškami, vyplňovali a informovali své „ovečky“ o případných úskalích nejen samotného přihlašování a také studia na středních školách. Jenže adepti je mnohdy poslouchali jen tak napůl anebo vůbec, výsledkem čehož pak byly zbytečné průtahy na školách středních... Bohužel se vyskytli také ti, kteří svou funkci vykonávají zřejmě jen na papíře. Ve výsledku to pak stojí nervy asistentky a další odpovědné pracovníky opětně na školách středních. Těm prvním bych prosil dát odměny a pochvalu, těm druhým připravit nějakou nepěknou chvilku v podobě kontroly ze strany nadřízeného, případně zřizovatelů na obcích, ale i ve městě. Nebudu konkrétně jmenovat, ale sáhněte si někteří do svědomí.

Přihlášky už doputovaly na střední školy, své činnosti nám teď předvádí další oblíbená instituce CERMAT. A v dubnu to všechno začne. Data 13. a 14. budou pro některé představovat „poslední soud“.

Všem slušným kandidátům přeji, ať se dostanou tam, kam chtějí, a rodičům stále pevné nervy.