Aktuální záměr České pošty zrušit čtyři prostějovské pobočky už jsem na stránkách Večerníku komentoval. Ihned jsme také zahájili konkrétní kroky, abychom situaci buď zcela změnili, nebo alespoň minimalizovali škody způsobené rozhodnutím tohoto státního podniku spadajícího pod Ministerstvo vnitra.

Poslal jsem proto vedení České pošty dopis s naším nesouhlasným stanoviskem a výzvou k přehodnocení tohoto plánu. Jsem přesvědčen, že uzavření poboček Prostějov 3 – Sladkovského, Prostějov 4 – Plumlovská, Prostějov 6 – Vrahovická a Prostějov 8 – Dolní by vedlo k výraznému omezení dostupnosti poštovních služeb pro občany našeho města. Zároveň jsem státnímu podniku nabídl jednání o službě Partner. Její podstatou je provozování poštovních služeb smluvním dodavatelem, například obcí nebo soukromou firmou. Partnerský subjekt zajišťuje příjem a výdej zásilek na konkrétním místě. Doručování na adresy je i nadále úkolem České pošty.