Stále častěji se setkávám s případy, že někdo spadne do problémů, z nichž je velmi obtížné se vymanit. Závislost na alkoholu, drogách, automatech a jiných škodlivých návykových látkách či činnostech je narůstajícím problémem dnešní společnosti. Zdá se, že v posledních letech dokonce nabírá na síle, ačkoli je těžké identifikovat jednoznačné příčiny tohoto trendu. Je důležité se podívat na několik faktorů, které mohou přispívat k této závislosti, a na obtíže, jimž lidé čelí, když se snaží z této spirály vymanit.

Závislost na alkoholu a drogách často začíná jako způsob úniku od stresu, tlaku a emocionálních obtíží. Lidé se uchylují k těmto látkám, aby se dočasně zbavili nepříjemných pocitů. Avšak jakmile se stanou závislými, stává se toto řešení problémovým, jde o začarovaný kruh. Dotyční potřebují větší množství alkoholu nebo drog k tomu, aby se cítili lépe, ale tyto látky zároveň zhoršují jejich životní situaci.

Automaty a moderní technologie také představují zákeřné nástrahy, protože jsou navrženy tak, aby byly co nejvíce návykové. Hry a aplikace na chytrých telefonech, sociální média a on-line hazardní hry mohou stát za vytvářením závislosti na digitálních zážitcích. Tato forma závislosti může být těžká na identifikaci, protože často není viditelná a neprovází ji fyzické příznaky.

Vrátit se zpět do života a zvítězit nad těmito démony je nesmírně obtížný proces. Vyžaduje to nejen fyzickou odvykací terapii, ale také psychologickou a sociální podporu. Podpora rodiny, přátel a odborníků v oblasti závislostí může hrát klíčovou roli v procesu uzdravení. Vše ale závisí především na každém jedinci zvlášť. Pokud není snaha přímo u něj, dá se jen těžko něco léčit, navíc těmito problémy netrpí jen on sám, nýbrž všichni jeho příbuzní.