V minulých dnech jsme s kolegy z vedení města absolvovali několik setkání s občany příměstských částí. Zorganizovali jsme je s cílem informovat občany o záměrech samosprávy, ale především se sami dozvědět, co tamní obyvatele trápí a s čím jim můžeme pomoci.

Děkuji každému, kdo za námi vážil cestu a přišel s námi diskutovat o našem městě. Já sám jsem se dvou ze tří setkání zúčastnil a získal jsem spoustu cenných informací pro svou další práci. Rozhovory s příchozími mě utvrdily v tom, že investice do dopravy a dopravní infrastruktury musí být i nadále prioritou naší práce. A že důraz na smysluplné využití volného času našich občanů je správnou cestou. Budeme to brát v úvahu při plánovaní našich budoucích projektů. Ještě jednou díky všem.