Únor bílý, pole sílí. Tak doufejme, že nám budou sílit jen ta pole a ne koronavirus. Raději si pojďme po měsíci již podruhé v tomto roce zalistovat městskou kronikou. Historických událostí bylo jako máku, některé by nás měly i poučit...

 

Únor 1951 byl důležitý hlavně pro místní umělecké sbírky, kdy MUDr. Machek a následně Okresní spořitelna darovali místní galerii celkem dvanáct obrazů. Byly sloučeny dvě sportovní instituce, a to Sokol I a TJ Sokol OP.

V únoru 1971 bylo na hlavním prostějovském náměstí otevřeno celkem již třetí knihkupectví ve městě. Personální zemětřesení zažil místní týdeník Stráž lidu, kdy odešel šéfredaktor Vladimír Zelený a byl nahrazen Janem Káňou, odešli také všichni redaktoři. Okresní konference KSČ v Dělnickém domě schválila nové vedení OV v čele s vedoucím tajemníkem Stanislavem Kroupou. Pod jeho vedením byla ve městě a okrese v podstatě dotažena normalizace. Přispělo k tomu i zveřejnění dokumentu „Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ“, který hodnotil období roku 1968 a následné události. Podstatou dokumentu je konstatování, že Československo se od ledna 1968 nacházelo v krizi a že vstup vojsk Varšavské smlouvy byl bratrskou pomocí.

V únoru 1981 otevřela ve městě svůj obchodní dům firma Moděva Konice na Poděbradově náměstí, kde byly předtím již od roku 1976 asanovány domy. Svůj časopis obnovilo po pěti letech místní muzeum a opět tedy začal vycházet Zpravodaj muzea Prostějovska.

Únor 2011 se nesl ve znamení největší tragédie na silnici v historii Prostějova, za předchozích patnáct let v Olomouckém kraji a poslední tři roky v rámci celé České republiky. Ve středu 9. února před osmou hodinou ráno v mírné pravotočivé zatáčce vůz BMW narazil do svodidel, přeletěl přes ně do protisměru a čelně se srazil s projíždějící škodovkou. Důsledkem bylo šest mrtvých. Nehoda se stala ve směru od Vyškova na Olomouc v blízkosti prodejny Kaufland. Vyvolala mimo jiné opětovné pochybnosti o kvalitě středových svodidel na této komunikaci, následně pak snížení rychlosti a výměnu středových svodidel na celém úseku od Olomouce do Vyškova. V přednáškovém sále Národního domu se uskutečnilo premiérové promítání dvou dokumentů firmy Adnoc Europe Trading. Nenápadný půvab prostějovské industrie vypovídá o stavbách využívaných v oblastech potravinářského, strojírenského a oděvního průmyslu. Jsou tu jmenovány podniky jako Gala či Wikov, padla zmínka i o zimním stadionu, palírnách a sladovnách. Snímek neopomněl ani utilitární – jednoúčelové stavby – hvězdárnu či nádraží. Druhý snímek nesl název Pro čest a slávu aneb Několik střípků z mozaiky historie prostějovského sportu. Obsahuje sestřihy významných událostí prostějovského sportovního života. Objevil se v něm cyklista Jindřich Vačkář, fotbalový trenér Karel Brückner nebo členové posádek lodí Albatros a Horizont, které jako první lodě s českou posádkou přepluly Atlantik.

Akreditační komise zjistila v prostějovské pobočce Univerzity Tomáše Bati ze Zlína závažné nedostatky a doporučila ukončení její činnosti. V Prostějově studovalo v té době na 300 studentů, kteří pak museli dojíždět do Zlína. Mnohem horší však byla skutečnost, že investice zhruba 30 milionů korun, které město vložilo do rekonstrukce objektu, přišla vniveč. Zde dodejme, že situaci se pak podařilo zachránit a dnes v budově na Husově náměstí opět bují život. Do Prostějova se vrátila taneční odpoledne. Myšlenka obnovit tuto kdysi oblíbenou aktivitu pro střední a starší generaci se ve vedení města uchytila. A tak se každou únorovou neděli odpoledne restaurace Národního domu otevřela milovníkům dobré hudby a tance. V polovině února byla v Muzeu Prostějovska slavnostně pokřtěna publikace o automobilce Wikov. Ta se v období první republiky řadila k významným osobitým výrobcům vozidel v Československu. Publikace čerpala z podkladů výstavy Auto Wikov realizované v roce 2009 v Muzeu Prostějovska. Autorkou knihy je historička Michaela Kvapilová-Nováková.

Tak takový byl únor v minulosti, takže u kronik zase za měsíc na shledanou.