Když začátkem léta mnozí epidemiologové varovali, že se koronavirus na podzim vrátí ještě ve větší míře, já sám jsem tomu nevěřil. A kdo by těmto varováním taky věnoval pozornost, když jsme onu první vlnu tak bravurně zvládli a šli jsme celému světu vzorem?

Začátkem prázdnin se všechna opatření razantně rozvolnila a postupně se v nás všech snížil bod opatrnosti na nulu. Chyba! Už jen to, že dílčí vítězství nad covid-19 jsme všichni považovali za konečné. Měli jsme více naslouchat odborníkům, kteří před druhou vlnou varovali. Teď na podzim se veškerá tvrdá opatření včetně nouzového stavu vrací. Mnozí z nás tyto direktivní zásahy do našich svobod odmítají možná i proto, že v nás pořád bublá pocit, že koronavirus je snadno porazitelný, navíc se nás osobně netýká. Opět chyba!

Teď nás čekají daleko horší chvíle než na jaře. Jednak proto, že nakažených bude nesrovnatelně víc, ale rovněž z toho důvodu, že ekonomika padne na ústa dramatičtěji než před několika měsíci. Většina živnostníků a podnikatelů je jarem totiž tak vysílena, že druhou vlnu už prostě neustojí. Podle mého jsme úspěchy z jara neměli přeceňovat. Dobře nám tak.