V příštích dnech se budeme s kolegy z Rady města Prostějova zabývat pomocí drobným podnikatelům a živnostníkům postiženým opatřeními proti šíření koronaviru.

Považujeme za důležité přispět ke zmírnění dopadů, které na ně vládní restrikce mají. Naše město své řemeslníky, drobné prodejce a příslušníky dalších profesí potřebuje. Proto s nimi chceme být solidární a podat jim pomocnou ruku. Obdobně jsme postupovali už v loňském roce. Ohlasy od podnikatelů i od Okresní hospodářské komory v Prostějově tehdy ukázaly, že to byl správný krok, jenž řadě z nich pomohl přežít složité období vládních restrikcí. Letos je jejich situace ještě složitější a my stojíme opět na jejich straně.