Minulý týden jsme si připomněli konec druhé světové války. Vzpomínali jsme na civilní oběti nesmyslného vraždění, ale také vojáky, kteří za osvobození naší vlasti položili svůj život. Pro naše město bylo období protektorátu mimořádně devastující. Více než 1 200 židovských spoluobčanů bylo odvlečeno do koncentračních táborů, kde většinu z nich nacisté povraždili.

Konce války se nedožili ani stateční muži a statečné ženy ze Sokola a řada dalších obyvatel Prostějova a okolí, kteří se nevzdali myšlenek na svobodnou zemi a aktivně za ně bojovali. Prostějovští rodáci také položili životy na evropských bojištích a při osvobozování naší země. Minulost změnit nedokážeme, můžeme se z ní ale poučit. Musíme si dobře vybírat spojence a přátele, vést naši mládež k dobrému vztahu k naší vlasti a sdílet důležité hodnoty, jako jsou lidství, sounáležitost s našimi spoluobčany, statečnost a odvaha nesklonit hlavu v těžkých chvílích.