Lord Voldemort českého fotbalu Roman Berbr už je nějaký ten pátek naštěstí odstaven od kormidla. A první polovina letošního roku ve znamení voleb nového vedení svazů okresních, krajských i celé FAČR tak mohla/může probíhat bez jeho přímého vlivu.

Jen úplný naivka by si však mohl myslet, že zhoubné a místy až obludné korupční praktiky tohoto nechvalně proslulého „Náčelníka“ jsou jeho policejním odstraněním z tuzemské kopané definitivně pryč.

Vždycky měl, jistě stále má a nejspíš ještě dlouho bude mít spoustu podobně smýšlejících i jednajících přívrženců se snahou dělat fotbal dál stejným způsobem. Proto se rozmohlo nejen funkcionáře dělit na Berbrovce a Neberbrovce, byť v zásadě jde o velmi zjednodušující kategorizaci bez zohlednění významu každého jednotlivce.

Morava má výhodu v tom, že nebyla temnou mocí Saurona zasažena zdaleka tolik jako Čechy. Přesto i zde bylo, je a vždy bude namístě se každého fotbalového činovníka ptát na jeho záměry, motivace, cíle, způsoby práce. V zájmu ozdravení sportu, který potřebuje být čistší.