Když se pohyboval v politice, vzbuzoval sympatie jen u málokoho. Představy o tom, jak by svět měl fungovat, možná dávaly smysl určitému okruhu lidí podobného smýšlení, realita si však šla dál svojí vlastní cestou nezávisle na jeho názorech.

Pak ovšem Matěj Stropnický z politiky odešel a se svým přítelem koupil rozlehlou nemovitost v Osečanech. Zámek je pro ni samozřejmě vznosné slovo, ve skutečnosti se jedná o velký vybydlený barák s dlouhou historií. Ten mladý pár začal na vlastní náklady opravovat. Podobný střet s realitou chladného a rozlehlého sídla bez potřebného zázemí musel bolet. Určitě však přispěl k tomu, aby Matěj Stropnický svoji nepochybnou inteligenci, ale zejména energii napřel směrem k něčemu skutečně užitečnému. A snad se díky tomu o světě jako takovém i mnoho nového dozvěděl.

Nedávno oba partneři kývli na účast v televizním pořadu Výměna manželek, jenž už pěknou řádku let velmi poutavě mapuje život lidí, s nimiž by se někdejší mladý aktivista a politik zřejmě nikdy nesetkal.

Asi mu bylo jasné, že od svých přátel dostane nálepku toho, kdo se objevil v „pokleslé reality show“, jež dle nich představuje „dno televizní zábavy“ a nemá nic společného se vznešenými idejemi o spáse zkaženého světa, s nimiž oni sami chodí večer spát a ráno vstávají.

Matěji Stropnickému se to však vyplatilo hned několikrát. V první řadě za účast ve Výměně manželek dostal s partnerem 100 tisíc korun, které mohli použít na rekonstrukci. Navíc se o nich dozvěděl širší okruh lidí. V záplavě vzkazů vyjadřujících oběma mužům sympatie, pak vyniká zejména dar Naděždy Horákové z Prostějova, která jim na opravu střechy zámecké věže poslala přes 300 tisíc korun.

Pro oba to bude nepochybně povzbuzení a hlavně závazek. Ono je totiž něco jiného se s nadšením vrhnout do smysluplného projektu, ale něco naprosto jiného je dotáhnout ho do viditelného cíle. Pokud to ze strany obou mužů mohl být pouze divoký nápad pražských hipsterů, po více jak třech letech a s aktuální výraznou podporou v zádech již nebude tak snadné z celého projektu vycouvat. 

Bylo by nepochybně skvělé, kdyby se podobným směrem mířícím ke konkrétním cílům nakonec vydali všichni mladí aktivisté, kteří svět kolem sebe vnímají jako zkorumpované peklo plné pomýlených lidí zarputile odmítajících se řídit jejich moudrými radami a naprosto neschopných vybudovat na základě jejich představ dokonalý svět.

Ono někdy stačí koupit si starý barák a začít něco dělat...