Všichni jsme v minulých týdnech viděli záběry z jihomoravských obcí postižených řáděním tornáda. Proto mi udělal velkou radost zájem obyvatel Prostějova o pomoc lidem, kteří se musejí vypořádat s následky této události. Z jižní Moravy jsme zaznamenali prosbu o čepice a ochranné krémy, které by lidem opravujícím obydlí usnadnily pobyt venku pod širým nebem.

Jsem hrdý, že se do operativně zorganizované sbírky zapojilo tolik našich občanů. Z naší společnosti Lesy města Prostějova rovněž putovalo do zasažené oblasti dřevo nutné k opravám domů. A protože s kolegy z vedení města považujeme za důležité pomáhat i finančně, svolal jsem na 13. července zasedání zastupitelstva. To jediné totiž může odsouhlasit dar z rozpočtu města Prostějova. Jsem rád, že finanční pomoc ve výši 1,5 milionu korun byla jednomyslně odhlasována a peníze jsme mohli odeslat.