Už několikrát jsem v diskuzích, zejména na sociálních sítích, zaznamenal názor, že volební účast je v České republice nízká. Pravda, nějakých 62 nebo 65 procent oprávněných voličů u uren opravdu není moc. V souvislosti s tím se ale občas předhazuje možné řešení: volit povinně. Na území České republiky fakticky v minulosti tato povinnost existovalo. Nejít volit znamenalo v době před rokem 1989 to, že si dotyčný či dotyčná zadělávali na problém. Snad proto cítím z lidí určitý odpor, když by se něco takového navrhovalo znovu zavést. Jsi občan? Máš volební právo? Tak prostě vol!

Přitom Evropa nemá jen vyloženě negativní zkušenost, kdy musel člověk k volbám jít, aby mohl pomoci k vítězství komunistické straně s jejím jediným „správným“ světonázorem. V Belgii povinná volební účast přetrvává dodnes. A v Nizozemí rovněž fungovala. Samozřejmě, povinně volit má své plusy a naopak mínusy – tak jako všechno. Například: pokud volím povinně, stává se z přirozeného práva v demokratických společnostech povinnost. Z „můžu“ je záhy „musím“. A to není každému po chuti. Nutit někoho, aby si vybral z něčeho, čemu nerozumí nebo rozumět nechce? Ne vždy to funguje. Takový přístup tlačí lidi k rozhodnutí. Stejně tak předpokládá, že se jedinci aspoň trochu v problematice orientují. A ani to není samozřejmost.

Na druhou stranu, vyšší volební účast znamená větší legitimitu orgánů, kam volíme. Nějakých 20-30 procent u senátních voleb může důvěru v to, že senát skutečně zastupuje zájmy obyvatel, lehce nahlodat. A to se počítám mezi zastánce zachování senátu. Zároveň skutečně povinná volební účast může přimět jinak pasivní lidi, aby se alespoň trochu zajímali o politiku, o věci veřejné.

Za sebe však případné takové změně (naštěstí zatím není na stole) říkám ne. Už jen předpoklad, že se těch 60% lidí, co běžně volit chodí, skutečně o politiku zajímá, je dost naivní. Mnohým jednoduše stačí zapnout vnímání týden, dva před volbami, a nechat si stranami naslibovat a navymýšlet kdejaký nesmysl. A kdo umí nejlépe manipulovat, ten dostane jejich hlas. Jak by to vypadalo v případě povinnosti volit, se tak ani neodvážím domyslet. A závěr volební kampaně? Ten současný by byl oproti tomu při „volbě všech“ čajíčkem…