V minulých dnech jsem převzal zlatou Merkurovu medaili udělovanou Hospodářskou komorou České republiky. Tato instituce se rozhodla ocenit spolupráci statutárního města Prostějova a našich podnikatelů.

Bezprostředním impulsem k jejímu rozhodnutí byla pomoc živnostníkům v době pandemie. Rád bych proto vyjádřil několik poděkování. Jednak hospodářské komoře, která se rozhodla na celostátní úrovni ocenit práci naší radnice. Není to vůbec běžné a velmi si toho vážím. Druhé poděkování patří mým kolegům z vedení a rady města, kteří společně se mnou během covidu hledali cesty, jak co nejlépe ochránit naše občany a pomoci každému, na koho dopadala vládní omezení. Jsem hrdý na celé naše město a jeho občany, jak jsme se dokázali s mimořádnou situací vyrovnat. Ještě jednou všem děkuji.