Také v příštím roce bude odbor sociálních věcí prostějovského magistrátu a prostějovská městská policie pokračovat v realizaci aktivit v rámci projektů prevence kriminality. Radní tento záměr na své úterní schůzi odsouhlasili. Na jednotlivé aktivity pak konšelé počítají s dotacemi, které pokryjí většinu nákladů.

 „Cílem je, aby nové projekty plynule navazovaly na ty letošní. Pro jejich spolufinancování opět počítáme s dotačními prostředky, které se nám daří získávat,“ konstatuje primátor František Jura (ANO 2011).

Jeho náměstkyně pak přidala konkrétní akce, které se město bude snažit ve spolupráci se strážníky realizovat v rámci uvedeného programu. „Konkrétně se jedná o digitalizaci a reprodukci městského kamerového dohlížecího systému. Zde odhadujeme náklady 1,5 milionu korun s možností dotace až 550 tisíc korun. Dalším projektem je rozšíření datového úložiště zmíněného kamerového systému s nákladem 300 tisíc korun s možností dotace až do výše 90 procent celkových nákladů. Dále dojde k modernizaci pultu centralizované ochrany městské policie s odhadem nákladů 200 tisíc korun a s možností dotace až do výše 50 procent z celkových nákladů z dotačního titulu Olomouckého kraje nebo až 90 procent z celkových nákladů z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR,“ popsala podrobně Alena Rašková (ČSSD), náměstkyně prostějovského primátora.

To ale není všechno. „Nesmíme zapomenout na projekt sociální prevence, což jsou návazné pobyty pro děti. Zde náklady odhadujeme na dvě stě tisíc korun s možnou dotací až 126 tisíc korun. Pokračovat budeme také ve forenzním značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Zde již půjde o pátou etapu s odhadem nákladů 36 tisíc korun a opět s možností dotace až do výše devadesáti procent,“ přidala Rašková další skutečnosti.