Z přečinu neoprávněného nakládání s odpady viní prostějovští kriminalisté oddělení hospodářské kriminality třiapadesátiletou jednatelku pražské firmy i samotnou firmu. Uvedeného skutku se obvinění měli dopustit v letech 2015 až 2017 tím, že na pozemek v katastru městyse Kralice na Hané měli neoprávněně navézt přibližně 31 tisíc tun kalů z čistíren odpadních vod z regionu střední Moravy.

Provedeným šetřením kriminalisté zjistili, že firma měla oprávnění na nakládání s uvedeným materiálem, ale po zaplnění svých kapacit nemohla přerušit smluvně sjednaný odběr odpadu. Situaci proto vyřešila uložením materiálu na pozemek u Kralic na Hané. Odhad nákladů spojených se sanací znečištěné orné půdy byl vyčíslen na 250 milionů korun. V případě prokázání viny a odsouzení obviněné jednatelce hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let, právnické osobě pak až likvidace.