Předminulou sobotu 13. února před půl jedenáctou večer vyjížděli strážníci prověřit oznámení, že ve vinotéce v blízkosti centra města hraje hudba a pravděpodobně je otevřeno.

Vyslaná hlídka zjistila uvnitř provozovny tři osoby. Jednalo se o obsluhu a dva hosty. Personál byl vyzván k ukončení provozu a zákazníci upozorněni na platnost krizových opatření. Prodej je povolen u takových typů provozoven jen přes výdejové okénko.  Všichni zúčastnění byli poučeni, z jakého přestupkového jednání jsou podezřelí. Událost byla zadokumentována a oznámena správnímu orgánu k projednání.