Strážníci vyjížděli ve čtvrtek 22. dubna po čtrnácté hodině prověřit oznámení o otevřené restauraci. Na místě zjistili, že je v provozu venkovní posezení, přičemž na zahrádce se nacházelo 15 sedících osob popíjejících různé nápoje.

Prostor nebyl žádným způsobem označen, že je mimo provoz, a nad stoly byly roztažené slunečníky. Hlídka kontaktovala obsluhu a upozornila ji na platné mimořádné opatření a také aby zajistila vhodným a dostatečně viditelným způsobem uzavření zahrádky. Provozovatel občerstvení přislíbil zjednání nápravy. Zjištěná protiprávní jednání byla zadokumentována a budou oznámena příslušnému správnímu orgánu pro porušení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii.