V pondělí 10. května v době od 4.30 hod do 7.30 hodin proběhla v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň a počet dopravních nehod na pozemních komunikacích na Prostějovsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, dále kontrolu pojištění vozidel, kontrolu technického stavu vozidel a pátrání po cizincích bez povolení k pobytu.

Do akce bylo nasazeno 6 policistů, kteří během výše uvedených tří hodin zkontrolovali 117 vozidel a odhalili celkem 5 přestupků. Všechny přestupky byly řešeny blokově v celkové výši 4 200 korun. Alkohol ani jiné návykové látky nebyly u kontrolovaných řidičů zjištěny.