Odložit odpad mimo kontejnery se nemusí vyplatit. V odpoledních hodinách předminulé neděle 1. listopadu se na linku 156 obrátila žena s tím, že viděla osobu, která založila skládku u hřbitova v Žešově.

Hlídka po příjezdu na místo zkontaktovala oznamovatelku a další svědky, kteří událost potvrdili. Oznamovatelka se pokusila muže na nevhodné jednání upozornit. Ten na její výtky nereagoval. Po vytažení odpadu z vozidla a jeho uložení na zem vedle kontejneru rychle nasedl do auta a odjel. Šetřením se strážníkům podařilo zjistit provozovatele vozidla. Jednalo se o jednačtyřicetiletého muže s bydlištěm mimo Prostějov. Tím, že odložil odpad mimo místa k tomu určená, je dotyčný muž důvodně podezřelý z přestupku dle zákona o odpadech. Záležitost byla oznámena k projednání příslušnému správnímu orgánu. V případě prokázání viny hrozí jednačtyřicetiletému muži pokuta do výše 50 000 korun.