V pondělí 14. června v ranních hodinách proběhla v Prostějově dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zejména na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, dále na kontrolu pojištění vozidel, kontrolu technického stavu vozidel a další.

Do akce bylo nasazeno šest policistů, kteří během tří hodin zkontrolovali 129 vozidel a odhalili 8 přestupků v dopravě. Všechny přestupky byly řešeny blokově v celkové výši 4 200 korun. Alkohol ani jiné návykové látky nebyly u kontrolovaných řidičů zjištěny.