Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření ve výši 92 tisíc korun na zajištění stavebně historického průzkumu budovy muzea.

„Průzkum povede specialistka Mgr. Lucie Augustinková, PhD., která naváže na již vypracovaný dokument z roku 2020, ve kterém byl podobně zpracován stavebně historický průzkum sousední budovy fary u kostela Povýšení sv. Kříže.

Oba objekty jsou stavebně navzájem propojené. Průzkum muzea (tj. staré pernštejnské radnice) bude dokončen do 30. listopadu letošního roku a poslouží jako základní východisko a památková směrnice pro všechny budoucí stavební a restaurátorské úpravy objektu", upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.