Statutární město Prostějov prostřednictvím oddělení Duha obnoví lidovou tradici vynášení Smrtky. Akce se měla uskutečnit již v roce 2020, ale z důvodu pandemie COVID-19 musela být o dva roky odložena.

Akce bude zahájena 4. dubna od 13.30 hodin na náměstí T. G. Masaryka v prostoru před muzeem.

 Vynášení Smrtky je určeno zejména školám, školkám a školním družinám, které budou aktivně na programu spolupracovat, ale i široké veřejnosti. Po krátkém úvodu v režii folklórního souboru Mánes účastníci vytvoří průvod, jenž projde městem až do Kolářových sadů.

 Vybraná škola vyrobí Smrtku, která bude nesena v čele průvodu a následně vhozena do mlýnského náhonu, čímž bude oficiálně přivítáno jaro. Ostatní školy si mohou vyrobit a přinést menší „májíčky“ jako symboly přicházejícího jara a naučí se společnou říkanku o utopení Smrtky.

 „Jsem ráda, že konečně nic nebrání tomu dlouho plánovanou akci uskutečnit a že si ji užijeme v přátelském duchu a vytvoříme tak novou prostějovskou tradici,“ dodala s úsměvem náměstkyně primátora Milada Sokolová.

 

11 smrtka letak