Stálým hostem je už odnepaměti v Husově sboru v Prostějově zpěvák Richard Pachman a jeho kolegyně Dita Hořínková. Duo zde pravidelně vystupuje během adventu. Letošek je ale jiný. Tentokrát se poprvé představili také během Velikonoc. „Naši příznivci jsou zvyklí na naše adventní koncerty, se kterými vystupujeme víc než dvacet let. Bohužel se loňský adventní koncert nemohl uskutečnit a o to více jsme se oba těšili na ten velikonoční,“ sdělil po koncertu Richard Pachman.

On i Dita Hořínková se nebojí měnit během vystoupení úbor ani sáhnout k neobvyklým oděvům. Třeba rouchu imitujícímu oděv mistra Jana Husa. Důležitou roli při koncertech zkrátka hraje i zrak, vizuální dojem. „Prostějovský Husův sbor má nádhernou atmosféru. A zpívat a hrát příběh Ježíše Krista pod jeho monumentální sochou, která zdobí tento kostel, bylo velmi emotivní pro nás a jistě i pro publikum,“ konstatoval Richard Pachman, který na pašijovém koncertě vystoupil letos i v Muzeu historických kočárů v Čechách pod Kosířem.

Program koncertu pak byl nabitý. „Naše představení, ve kterém se střídají hrané a mluvené vstupy s písněmi, začíná příjezdem Krista do Jeruzaléma a popisuje jeho příběh ukřižování a zmrtvýchvstání. V představení zazněly skladby z Pašijí, které jsem složil pro Moravskou filharmonii Olomouc a které měly premiéru v Olomouci v roce 2016. Vystupovaly v něm Libuše Švormová, Martina Kociánová, Dita Hořínková či Moravská filharmonie,“ uvedl Richard Pachman, kterého podle jeho slov k sérii pašijových koncertů inspiroval Václav Obr z Muzea historických kočárů. Neopomněl ani poděkovat posluchačům a husitské farářce Ivaně Krejčí za poskytnutí prostoru pro konání koncertu.