Prostějovští radní projednávali minulé úterý také další osud nedávno vzniklé letní scény na nádvoří prostějovského zámku. Místo tam najdou všichni umělci, divadelníci, umělecké spolky a jiní, kteří budou letní scénu pro svá představení potřebovat.

Provozování scény bude svěřeno do působnosti Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova ve spolupráci s Domovní správou Prostějov. „V majetku města je pódium, které se postaví a bude využíváno od měsíce května do září včetně prozatímního ukotvení střechy. První zkušební rok proběhne na stávajícím povrchu nádvoří. Na zadláždění nádvoří zámku je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Tato projektová dokumentace řeší i osvětlení nádvoří zámku, kabelovou chráničku pro rozvod ozvučení a kotvicí body pódia letní scény,“ prozradil první náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil s tím, že účinkující budou mít možnost zapůjčit si zázemí letní scény. „Konkrétně půjde o dvě uzamykatelné místnosti. V jedné bude uložena technika, jako jsou světla a ozvučení. Ve druhé budou uloženy židle a stoly, které zajistí domovní správa. Externí subjekty mohou letní scénu využít také s tím, že k pronájmu bude nádvoří s pódiem a první místnosti se zázemím. Ozvučení, techniku, světla si musí zajistit sami,“ prozradil náměstek.
„Lidé dlouho volali po stálém umístění letní scény. Jsem moc ráda, že se vše nakonec podařilo a věříme, tímto krokem dojde k rozšíření kulturní nabídky. Co se týká vlastní organizace představení, vyzveme včas zájemce o prostor, abychom mohli jejich požadavek zaevidovat. K dispozici bude plán pro sezónu, kde se bude možno zaevidovat pro potřebný termín,“ doplnila pravidla náměstkyně primátora Milada Sokolová.