Ukázat roli urozených dam při formování jednotné evropské kultury. Tak to byl hlavní cíl komentované prohlídky Pernštejnské ženy a Evropa, o kterou se v hlavní budově Muzea a galerie v Prostějově v úterý 24. května postaral její spoluautor Pavel Marek.

Zhruba čtyři desítky návštěvníků mohly díky erudovanému průvodci nahlédnout do života španělské šlechtičny Marie Manrique de Lara, která byla dvorní dámou budoucí císařovny Marie Španělské a manželkou Vratislava II. z Pernštejna. „Z toho je patrné, že její život je tématem nejen českým, ale i ryze evropským,“ zdůraznil Pavel Marek, který putovní výstavu Východočeského muzea v Pardubicích připravil. Učinil tak na základě vlastní knihy.

Vůbec poprvé se expozice představila ve své anglojazyčné verzi v září 2020 v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Tvořená je 15 obrazovými a textovými panely zaměřenými mimo jiné na symboliku aristokratických portrétů, dvorskou módu, tehdejší zbožnost či kulinářské umění. Doplněná je také o propracované repliky historických oděvů.

Její vernisáž se v prostějovském muzeu konala první dubnový den a stala se premiérovou událostí série připomínek působení slavného šlechtického rodu v Prostějově.

Samotná výstava Pernštejnské ženy a Evropa pak byla v prostějovském muzeu k vidění do neděle 26. června.

Další akce cyklu Pernštejnský rok proběhla počátkem června a nesla název Na návštěvě u Pernštejnů. Jednalo o dětský jarmark a dílničky na nádvoří zámku v podání žáků prostějovské ZUŠ.

Budoucí generaci byl věnován i uplynulý pátek 24. června. U prostějovského zámku plnila mládež na desítce stanovišť různé úkoly - vědomostní, luštili zašifrované vzkazy v morseovce, skládali puzzle, hledali kameny zmizelých. Soutěž byla zaměřena nejen na historii města, ale také na slavné osobnosti, či hanácký dialekt. Nechyběly ani sportovní aktivity. Vítězí nejrychlejší a dobrou pamětí... Slavnostního vyhlášení těch nejlepších se ujala náměstkyně primátora Milada Sokolová a ředitel pořádající školy SOŠPO Marek Moudrý.