V Galerii Špalíček byla ve čtvrtek 10. listopadu slavnostně otevřena výstava nabízející pohled na prostějovského rodáka Františka Doležela, se kterým se osud rozhodně nemazlil. Zažil obě světové války i komunistický převrat po druhé světové válce. O jeho životě se přitom dlouhé roky příliš nevědělo a přiblížil jej až autor knihy Lubomír Novotný, jenž se zabýval tzv. Krčmaňskou aférou. Krutě poznamenaný osud tohoto zapomenutého rodáka už nesmí potkat žádného z nás.

 „Jsem ráda, že máme tu čest mít zde právě takovou výstavu v době, kdy sedmnáctého listopadu oslavíme třiatřicet let od sametové revoluce. Myslím si, že tato paralela je velmi příhodná, protože život Františka Doležela byl velmi pohnutý a neplánovaný. Prožil zde většinu svého života a zažil na vlastní kůži většinu útrap naší společnosti, ať už to byly obě války, či nástup komunistů k moci po roce 1948. Byl roky vězněn a nikdy nebyl rehabilitován, zemřel jako neznámý člověk. Velké poděkování proto patří autorovi knihy panu Lubomíru Novotnému, jinak bychom o něm nevěděli,“ uvedla hned na začátku výstavy ředitelka Muzea a galerie v Prostějově Veronika Hrbáčková.

 Posléze už přivítala všechny vzácné hosty. Mezi nimiž nechyběl náměstek ředitele Vědecké knihovny v Olomouci Martin Kučera, sám autor knihy Lubomír Novotný a také známý český herec i režisér Jiří Havelka. Zapomenout se nesmí ani na dalšího významného hosta, jímž byla paní Medarda Pustajová, která už tak pohnutý příběh navíc doplnila.

Knihu přiblížil i sám autor, který prozradil, kde se zrodily první myšlenky k jejímu sepsání. „Musím poděkovat všem, kteří tuto výstavu připravili. Já jsem také rodák z Prostějova a mám k městu velmi emocionální vztah. Když jsem se ve Vědecké knihovně zabýval Krčmaňskou aférou, která je také spjata s naším městem, tak jsem neustále narážel na jméno Františka Doležela, jenž byl jejím vyšetřovatelem. Říkal jsem si, že je ostuda, že o něm nic nevím, ale když jsem bádal dál, tak jsem zjistil, že o něm nikdo nic neví. V roce 2017 jsme tak začali s archivním průzkumem a po pěti letech jsme našli celou řadu zajímavých informací, díky kterým bylo nakonec možné tuto knihu vydat,“ prozradil Lubomír Novotný. Vzápětí také dodal, že kniha nemá jen informativní charakter. „Budu velmi rád, když se začtete a když si z titulu dokážete něco vzít. Protože to není jen kniha o vězněném člověku, ale má daleko větší přesah. Byl u řady významných událostí naší historie, při kterých zaujímal různé názory a postoje. Zkrátka osud člověka, který mohl být kýmkoliv z nás,“ přidal autor.

Na vernisáži se objevil také známý český herec a režisér Jiří Havelka, jenž také prozradil, že jej k Františku Doleželovi vedlo pouto přes jeho předka Filipa.

Před vlastním křtem knihy se ke slovu dostala ještě paní Medarda Pustajová, která na Doležela už dříve upozorňovala, jelikož se znal s jejím manželem, se kterým za totality strávil určitý čas ve vězení. Její emotivní slova nenechala jediného návštěvníka chladným. „Můj manžel byl politickým vězněm, který byl odsouzen v roce 1952 za organizaci Svobodné Československo a nějaký čas pobýval s panem Doleželem v Praze. Manžel o hrůzách, které zažil, nechtěl nikdy nemluvit, ale prozradil, že by raději volil trest smrti. I přes šestnáct let, které strávil ve vězení, vždy říkal, a to i po roce 1989, že i když za naši republiku seděl šestnáct let, tak ji nemůže špinit. Zatím jsme na začátku demokracie, ale věřím, že za tři čtyři generace už bude opravdu dobře,“ přidala svůj pohled na věc i odkaz svého manžela.

Poté už došlo k samotníému křtu knihy a následovala první prohlídka vernisáže, kterou doprovázela živá dobová hudba. Výstava bude k vidění v Galerii Špalíček až do 2. února příštího roku a knihu Nikdy to nevzdám! je možné zakoupit na pokladně Muzea a galerie v Prostějově.