Pečovatelská služba Centra sociálních služeb poskytuje služby v regionu města Prostějov včetně přilehlých obcí Mostkovice, Žešov, Držovice a v regionu města Němčice nad Hanou. Služby jsou poskytovány seniorům, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým onemocněnímv jejich přirozeném prostředí, tedy v domácnostech.

Mezi základní služby patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Mezi fakultativní služby spadá doprava vozidlem poskytovatele včetně čekací doby, holení a dohled.

Jedním z pracovníků pečovatelské služby je František Mlčoch, který zde pracuje už 25 let. Je členem uskupení Myslivečtí autoři Moravy a Slezska. Ve svém volném čase se věnuje psaní povídek a básní s mysliveckou tematikou. Nyní mu vyšla jeho první knížka s názvem S Almou po boku. Alma je jeho věrná psí společnice, která ho doprovází při toulkách lesem a všech dobrodružstvích. Kniha je věnována památce sestry Hany a je splněním snu našeho pracovníka, který si básně a povídky nejprve schovával „do šuplíku“, poté je dával číst svým přátelům a některé z nich byly publikovány v mysliveckých magazínech, v časopise Myslivost a ve slovenském časopise Halali.

Tuto svou prvotinu se František Mlčoch rozhodl věnovat některým uživatelům Pečovatelské služby a uživatelům Denního stacionáře Pivoňka Centra sociálních služeb, aby je potěšil a přivedl je na lepší myšlenky v této náročné době.