Narodil se 11. ledna 1923 v Prostějově a byl s ním spjatý po celý svůj život.  V letech 1934–1942 studoval na zdejším gymnáziu. Maturoval ve třídě VIII. A a jeho třídním profesorem byl František Novotný.

 

Byl orientovaný humanitně a chtěl studovat hudbu. Nakonec zvolil praktičtější medicínu. V letech 1945–1951 studoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně působil jako vojenský lékař v Plzni a v letech 1956–1988 jako neurolog na prostějovské poliklinice a v nemocnici. Kromě své lékařské profese se věnoval kulturním zálibám – hudbě, kreslení, loutkovému divadlu a psaní próz.

V tom jej bezpochyby ovlivnilo humanitní prostředí rodiny. Pocházel totiž z rodiny prostějovského pedagoga, básníka a prozaika Viktora Návrata (1853–1923).

Složil několik klavírních skladeb (například Plzeňské variace).  Jako skladatel spolupracoval například s ředitelem Lidové školy umění v Prostějově Radomírem Kubáníkem, houslistkou Norou Grumlíkovou, klavíristkou Evou Krámskou a sbormistrem pěveckých spolků Orlice a Vlastimila Otakarem Hanzelkou.

Dětem hrával loutkové hry, které sám vytvořil. Napsal i několik pohádek. Do rodinného divadélka nakreslil všechny kulisy a zhotovil rekvizity.

Ve volných chvílích také rád kreslil. Oblíbil si zvláště techniku akvarelu a právě v ní zachytil ulice a obyvatele svého rodného města. Svoje obrazy vystavoval v Národním domě a v pojišťovně. Účastnil se také kolektivních výstav místních amatérských umělců.

MUDr. Jan Brabec zemřel 26. května 1996 v Prostějově. Jeho ostatky jsou uloženy v rodinném hrobě na městském hřbitově. 

Hana Bartková, kronikářka města