Exempláře středověkých rukopisů nabídne komorní přehlídka ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstava je o to unikátnější, že velkou část rukopisů si veřejnost dosud nemohla prohlédnout. Dokonce nejvýznamnější z ilustrovaných středověkých kodexů, které Vlastivědné muzeum vlastní, německy psaná Olomoucká kniha věšteb, byla na Moravě k vidění naposledy před více než dvaceti lety. Výstava s názvem Skrytá krása: Středověké rukopisy z našich sbírek se otevře 27. ledna.

„Naše nová výstava cílí na široké publikum, které by od nás mělo odcházet nejen udivené nad precizní prací tehdejších malířů a písařů, ale především se základními poznatky o tom, co všechno bylo k výrobě knihy nutné. Jaké kroky a profese vznik knihy doprovázely a jak rozličné byly jednotlivé výzdobné prvky,“ uvedl Jakub Ráliš, ředitel Vlastivědného muzea Olomouc.

Olomouckou knihu věšteb sepsal jeden písař a jazykový rozbor ukazuje, že se tak stalo v jižním Německu, nejspíše v Bavorsku, v první čtvrtině 15. století. Německý text se dochoval v dalších dvou opisech, přičemž iluminace z kodexu uloženého v Edinburghu jsou takřka kopiemi maleb z olomouckého exempláře. „Knihy věšteb představovaly speciální typ textu, nebyly určené pro lineární čtení od prvního po poslední řádek. Naopak, jejich přitažlivost spočívala v postupném hledání kýženého orákula, k němuž se docházelo přes systém odkazů. Ten však vykazuje ve všech třech dochovaných verzích nedostatky. I tak bychom si měli představovat, že se rukopisem, se kterým dnes zacházíme doslova v rukavičkách, listovalo za přítomnosti hostů během různých slavností,“ uvedl kurátor výstavy Jiří Černý, který výstavu připravil spolu se svou manželkou Soňou Černou působící na Akademii věd ČR. Vysvětlil, že při společném pročítání a za bujarého smíchu se pátralo po věštbě odpovídající na otázku, kterou si tazatel vybral z počátečního katalogu. „Rozsah byl široký, sahal od Boží náklonnosti přeš štěstí, lásku, sny až po odpovědi týkající se těhotných žen a návratu poutníků. Obzvláště v oblasti lásky a mileneckých vztahů je text často dosti úderný. U medailonu zobrazujícího býka jedna z věšteb hlásá: „Věř mi, ten, kterého miluješ, má další čtyři raději něž tebe.“ A výr vypodobněný s nadměrně velkýma ušima upozorňuje: „Tvůj přítel tě nemá rád tak, jak se tváří.“

Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen tento bohatě iluminovaný pergamenový kodex, ale i ostatní rukopisy s různými typy knižní výzdoby. „Ke srovnání nabídneme několik rukopisných i tištěných misálů vzniklých v 13. až 15. století, iluminovaný antifonář z 80. let 14. století či lekcionář z první čtvrtiny 15.

století. Na dalších kodexech se mohou návštěvníci kochat nad pečlivě prováděnými a hojně zdobenými

kaligrafickými iniciálami. Honosnější exempláře doplňují skromněji vybavené kodexy, na nichž lze o to

lépe ukázat, jak kniha vznikala a kolik různých rukou se na ní podílelo,“ upozornila spoluautorka výstavy Soňa Černá.

Výstava kromě prací na pergamenu a na papíře prezentuje také suroviny, ze kterých se rukopisy vyráběly a které se používaly na inkoust a barvy. Příchozí si tak budou moci doslova osahat různé typy pergamenů či srovnat v přírodě se nacházející minerál s již namletým pigmentem. „Menší návštěvníci mohou zasednout za zmenšeninu psacího pulpitu a vyzkoušet, jestli jsou stížnosti středověkých písařů na namáhavou a fyzicky náročnou práci oprávněné,“ doplnila ještě Soňa Černá. A protože je německý rukopis Olomoucké knihy věšteb plný medailonů se zobrazením zvířat a symbolů zvěrokruhu, byla přehlídka doplněna o exponáty zvířat z přírodovědných sbírek muzea. Symboly zvěrokruhu nabízí muzeum k zakoupení jako samolepky a magnetky.

„Na výstavu se velmi těším. Olomoucká kniha věšteb bude pro školy a veřejnost jistě velkým lákadlem, stejně jako možnost nahlédnout pod pokličku, jak se v minulosti knihy vyráběly,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

Výstava bude otevřená od 27. ledna do 23. dubna a doprovodí ji kurátorské komentované prohlídky i praktické workshopy pro školy i veřejnost.