Jednu z největších atrakcí nadcházejících Dnů evropského dědictví v Olomouci budou moci vidět návštěvníci Červeného kostela. Vědecká knihovna v Olomouci tady představí kresby věhlasného urbanisty Camilla Sitteho, který v nich v roce 1894 načrtl své představy o budoucím vývoji města.

Camillo Sitte (1843–1903) byl architekt a historik umění, jehož specializací byla výstavba a rekonstrukce měst. V českých zemích se mimo jiných podílel na proměně Brna, Ostravy či Liberce. Olomouc se na něj obrátila v roce 1894 se žádostí o revizi stávajícího regulačního plánu, podle kterého město postupovalo po zrušení pásu hradeb. Sitte zpracoval koncept vycházející z malé okružní třídy, dnešní třídy Svobody, s řadou čtvrtí obklopujících historické jádro města, složených z činžovních i vilových domů, které však z velké části v této podobě nikdy nevznikly.

Vědecká knihovna v Olomouci z této doby uchovává soubor šesti listů, které ukazují, že Sitte šel ve svých vizích ještě dál. V kresbách předložil Olomoučanům neoficiální návrh na další stavební rozvoj města v podobě visuté nadzemní dráhy, dostavby radnice o mohutnou kupoli nebo konceptu budoucí třídy Svobody. „Jsem ráda, že knihovna při příležitosti Dnů evropského dědictví umožní návštěvníkům nahlédnout na odlišné, ne příliš známé, vize města, o kterých se uvažovalo, ale nakonec nebyly realizovány,“ říká ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Ťulpíková.

Se Sitteho regulačním plánem a těmito nerealizovanými vizemi města na originálních skicách se budou moci návštěvníci Dnů evropského dědictví blíže seznámit právě v prostorách Červeného kostela. Výstava bude dostupná ve dnech 9. a 10. září. V sobotu 9. září ji bude doprovázet také výklad pracovníků oddělení historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. K výstavě byl zpracován stručný katalog, takže zájemci o kresby si je alespoň v této podobě budou moci odnést s sebou.