V úterý 10. října proběhne v Clarion Congress Hotelu v Olomouci panelová diskuse nezávislých odborníků na témata problematiky provozů profesionálních orchestrů, jejich rolí při poskytování veřejné kulturní služby, potenciálu pro budoucnost a možných modelů fungování u nás versus v zahraničí. Účast v diskusi přislíbil Tomáš Netopil, Lucie Pešl Šilerová, Ilja Šmíd a další osobnosti z řad výkonné i akademické sféry. Pasivní účast v diskusi je otevřena všem zájemcům po předchozí online registraci.

„Naše asociace bedlivě sleduje situaci v Olomouci, kde tamní politická reprezentace avizovala úvahy o případném sloučení filharmonie s divadlem. Aktuálně město Olomouc zadalo zpracování analýzy, která by měla zodpovědět, zda je, či není doporučeníhodné sloučení provést. Považujeme toto téma i problematiku samotnou za velmi důležitou nejen v této konkrétní situaci, ale také pro náš obor obecně. Proto jsme se rozhodli přispět k tomu, aby se takto komplexní, do značné míry odborné, a především nejednoduché téma dostalo co nejvíce do veřejného prostoru. Jde nám o to, aby debata nad ním byla vedena v maximální možné šíři a s fundovaností, péčí a významem, kterou si takto zásadní problematika a potažmo politické rozhodnutí zaslouží.“ uvádí k záměru Lenka Kavalová, předsedkyně Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS).

Panelová diskuse se uskuteční 10. října od 10 hodin v Clarion Congress Hotelu v Olomouci. Bližší informace k harmonogramu akce jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy.