Rada města Prostějova projednala doporučení komise pro nákup uměleckých děl. Již tak početná a hodnotná sbírka uměleckých děl městské galerie se rozšíří o další obraz.

„Jde o olej na plátně autora Milana Kubeše s názvem Zahrada Národního domu. Rozměr výtvarného díla je 125 krát 140 centimetrů a cena 39 tisíc korun,“ upřesnila první náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová s tím, že nový obraz bude vystaven při nejbližší příležitosti.