Kóma je lékařský termín pro hluboký stav bezvědomí. Přesně do něj byla uvedena kultura v souvislosti s vládními opatřeními v boji proti šíření koronaviru. Některých se to dotklo více, jiných méně, projevy však můžeme sledovat všude kolem nás. Například při pohledu na zcela odhalené betonové plakátovací plochy bez jediné pozvánky na jakoukoliv kulturní či společenskou akci…

 Přestože je však kultura ve své společenské podobě paralyzována, jednotliví lidé, kteří se jí zabývají, rozhodně nespí. Svědčí o tom například jejich aktivity na internetu jako třeba aktuální výstava malíře Viktora Hohause, nejrůznější tematické procházky městem jako Stezkou za betlémy v Konci a v neposlední řadě opakované hledání náhradních termínů pro již domluvené koncerty, výstavy či divadelní vystoupení. Doufejme tedy, že situace již brzy umožní, aby betonovou šeď opět nahradily pestrobarevné plakáty.