Tudy za lepších dob procházely každoročně tisíce lidí. Ozdobný portál, jímž se vchází na nádvoří plumlovského zámku, by se měl v dohledné době opravit.

Město v této souvislosti žádá o dotace z Olomouckého kraje.