Malé střípky, které dají postupně dohromady zajímavou mozaiku osudů budov i jejich majitelů. To je seriál virtuálních prohlídek židovských památek, který je nyní průběžně zveřejňovaný na internetových stránkách a Facebooku Hanáckého Jeruzaléma. A nejen tam. Také Turistické informační centrum Prostějov se pyšní prezentací, která ukazuje krásy prostor pozůstatků židovského města.

„První byl Ehrenstammův dům. Prezentace je založena na fotografiích, které máme k dispozici, vše je podbarveno hudbou. Lidé dům znají hlavně díky restauraci nebo kavárně. Je to ale budova s obrovským příběhem,“ prozrazuje Jana Gáborová ze spolku Hanácký Jeruzalém.

Nedávno přibyla virtuální prohlídka prostor Špalíčku. Právě ten v posledních dvou letech Hanácký Jeruzalém pravidelně využíval k expozicím představujícím židovské dějiny města. Ne všechny pozůstatky na ni se však dají najít v centru Prostějova. „Mám ještě připravenou prohlídku sladovny Castello. A dále jsem přidávala video virtuální rekonstrukce synagogy. I to je nyní jak na webu Turistického centra, tak Hanáckého Jeruzaléma,“ vysvětlila Gáborová.

A ohlasy? Zatím veskrze pozitivní. „Obecně jsou na videa lepší ohlasy než na články. Úplně nejvíce lidí zaujal Ehrenstammův dům,“ zhodnotila Jana Gáborová. Není tak vyloučené, že v budoucnu se do on-line prostoru dostanou také další stavby spjaté s židovskou komunitou ve městě.