Zastupitelstvo během úterního jednání schválilo množství dotací do kultury, sportu a do oblasti vzdělávání. Na druhé straně ovšem také radní seznámili i s dotacemi, které odmítli různým organizacím poskytnout. Mezi nimi byla i pražská společnost Post Bellum. Ta požadovala po městu finanční pomoc ve výši 139 828 korun na natočení pěti příběhů pamětníků Prostějova spojených s exteriérovou výstavou a se třemi zážitkovými workshopy pro žáky prostějovských základních škol.

 

Radní tyto peníze odmítli poskytnout, ovšem projektu žadatele o dotaci se zastali někteří opoziční zastupitelé. „Její činnost mi připadá záslužná. Uchovávají paměť pamětníků, kteří tu za chvíli už nebudou. A často se jedná o jedinečné příběhy zajímavých osobností. Tato dokumentační činnost je podle mého názoru velice důležitá pro poznání historie, navíc když na vše navazuje popularizační činnost v podobě přednášek na školách, workshopů a podobně. Dávám tedy protinávrh, aby společnost Post Bellum žádanou dotaci dostala,“ pronesl Martin Hájek (Na rovinu!).

K finanční podpoře spolku Post Bellum vyzvali také mnozí další zastupitelé. K uvedené záležitosti se následně vyjádřila i náměstkyně primátora se zaměřením na kulturu. „Bylo by dobré, aby se kulturní komise zabývala také projektem Stopy paměti, který jsme kdysi finančně několikrát podpořili. A podle mého názoru se jedná o velmi podobný projekt, na který nyní žádá dotaci i Post Bellum,“ zmínila Milada Sokolová (ODS a nezávislé osobnosti města Prostějov). „Ano, chtělo by to opravdu zvážit, zda nepodporujeme stejné projekty. Ale alespoň padesát tisíc korun bychom společnosti Post Bellum schválit mohli. Už také proto, abychom lidem nebrali iniciativu,“ namítla Zuzana Bartošová (KDU-ČSL).

Protinávrh opozičního zastupitele Martina Hájka, aby spolku Post Bellum byla schválena dotace v plné požadované výši 139 828 korun, neprošel následným hlasováním. Pro se vyslovilo pouze deset zastupitelů, většina se hlasování zdržela. Stejně neúspěšně dopadl protinávrh Petra Lyska, který navrhoval dotaci 50 000 korun. Pro něj hlasovalo pouze 11 zastupitelů. Naopak usnesení o neposkytnutí dotace prošlo zastupitelstvem v počtu 22 hlasů.