Muzeum a galerie v Prostějově si letos připomene Mezinárodní den muzeí, který připadá na úterý 18. května. Při této příležitosti mají návštěvníci možnost bezplatně navštívit vyjma Bezručova tzv. Červeného domku všechny stálé expozice nebo právě otevřené výstavy.

Navštívit nás můžete kdykoli během návštěvní doby, která je od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin. Komentované prohlídky se vzhledem k současným hygienickým opatřením neuskuteční.

Prosíme návštěvníky, aby dodržovali platná hygienická opatření a respektovali pokyny našich průvodců. Do interiéru vstupovali pouze s ochranou dýchacích cest, použili dezinfekci k očistě rukou, dodržovali dvoumetrové rozestupy (netýká se osob společně žijících - např. rodinné skupiny) a respektovali pravidlo 1 osoba na 15m2.