V nedávné době byly v Prostějově instalovány tři knihobudky a minulý čtvrtek přibyla v pořadí už čtvrtá. Tu darovala předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova a náměstkyně primátora Milada Sokolová základní škole v ulici E. Valenty. A právě před školní budovou byla uplynulý čtvrtek odpoledne slavnostně otevřena a vzápětí i pokřtěna „dětským šampaňským“. A Večerník byl u toho!

 

Projekt nabízející směnu knih napsal tedy čtvrtý díl. „Naše učitelky už dříve uvedly v život projekt Čtení nás baví. Kniha je naprosto neodmyslitelnou součástí naší výuky a jsem proto rád, že jsme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem mohli dětem nabídnout i knihobudku přímo před školou. My sami už máme vytvořenou knihovnu, do které nám knihy darovali rodiče a prarodiče našich žáků,“ poznamenal ředitel školy Radim Weisser.

Slavnostnímu křtu nové knihobudky byla samozřejmě přítomná i náměstky prostějovského primátora. „Všechny moje děti navštěvovaly tuto školu a nejmladší se zde stále učí. Náš spolek už v Prostějově od roku 2015 instaloval tři stejná zařízení a měli jsme k dispozici ještě čtvrtou knihobudku. Má volba, komu ji darovat, byla jednoduchá. Jsem potěšena, že přispěje k četbě a vzdělávání právě dětí z této školy,“ řekla Milada Sokolová.

Křest nové knihobudky doprovodil pestrý program plný roztomilých vystoupení dětí, tančilo se a recitovaly se také básničky. Na úplný závěr byla v pořadí už čtvrtá knihobudka v Prostějově pokřtěna „dětským šampaňským“.