Velice potěšitelný fakt projednávali minulé úterý prostějovští konšelé. Olomoucké hejtmanství totiž posílá do Prostějova půl milionu korun na kulturu! Přijetí této částky na podporu akcí pořádaných městem musí formálně schválit zastupitelé.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje poskytne v rámci dotačního programu na podporu kultury v Olomouckém kraji v roce 2021 neinvestiční dotaci pro statutární město Prostějov ve výši půl milionu korun. „Peníze půjdou na vrub akcí 64. ročníku Wolkrova Prostějova, Prostějovských hanáckých slavností a Prostějovského léta. Jsem moc ráda, že tyto finance získáme. Jsou určené na materiálně-technické a organizační zajištění, služby, propagaci, dopravné a honoráře,“ uvedla náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová.