Od 1. července má Muzeum a galerie v Prostějově nové vedení. Ředitelkou se stala Veronika Hrbáčková. Do Prostějova přichází z Vlastivědného muzea v Olomouci, kde jako kurátorka mimo jiné spravovala fond Etnografie.

Etnografka Veronika Hrbáčková vyšla vítězně z  výběrového řízení, které se konalo koncem dubna, Rada Olomouckého kraje ji pak na svém zasedání 17. května jmenovala do funkce. „Podařilo se nám uskutečnit výběrové řízení s mimořádnou konkurencí. Paní Hrbáčková mezi uchazeči zazářila nejen odbornou erudicí, ale také jako člověk dobře znalý muzejního provozu. Věřím, že přináší silnou vizi, která prostějovské muzeum posune vpřed,“ uvedl Jan Žůrek, radní pro kulturu Olomouckého kraje.

Jako prostějovská rodačka má Veronika Hrbáčková k městu vřelý vztah. Proto má zájem na tom, aby se o zajímavostech, výstavách a dění v Muzeu a galerii v Prostějově vědělo nejen v blízkém okolí a regionu, ale aby se muzeum stalo značkou na celostátní úrovni. Zaměřit se však chce také na návštěvníky, ale i na péči a prezentaci sbírek. „Instituce jako jsou muzea a galerie „stojí“ na odborných pracovnících a já věřím, že s týmem nadšených, motivovaných a odborně zdatných kolegů se to podaří. Jsem optimista a těším se také na dialog. Je důležité naslouchat druhým,“ řekla Veronika Hrbáčková.

Zřizovatelem Muzea a galerie v Prostějově je Olomoucký kraj. Od roku 2018 vedla instituci Soňa Provazová, kterou v únoru letošního roku Rada Olomouckého kraje odvolala. Následně se statutárním zástupcem stal historik Václav Horák, který muzeum vedl do 30. června letošního roku.
Muzeum spravuje galerii Špalíček, prostějovskou hvězdárnu a památník Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Pracuje v něm okolo třiceti zaměstnanců.

 

Stručný životopis Veroniky Hrbáčkové

- narodila se v Prostějově, kde vystudovala tamní Gymnázium Jiřího Wolkera
- na dnešní Filozofické fakultě Masarykově univerzity v Brně vystudovala obor historie – etnografie
- v roce 1993 nastoupila na Památkový ústav v Olomouci, kde na oddělení specialistů zastávala funkci odborníka na lidovou architekturu, podílela se na programech pro veřejnost ve skanzenu v Příkazech
- v roce 2002 nastoupila do Vlastivědného muzea v Olomouci, kde se stala kurátorkou jednoho ze stěžejních fondů, Etnografie. Je autorkou stálých expozic Od kolébky do hrobu z roku 2013 a Hanácké obr Josef Drásal z roku 2015, stojí i za veřejnou sbírkou Oblečme obra Drásala
- od roku 2018 působí jako externí vyučující na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je pravidelným přednášejícím ve Vlastivědném muzeu v Olomouci pro studenty Univerzity třetího věku i pro Vlastivědnou společnost muzejní v Olomouci
- od roku 2014 zastávala funkci předsedkyně Základní odborové organizace VMO